Programma

We zoomen in op basisinzichten rond samenwerken en gaan actief aan de slag met samenwerkingstools die ontwikkeld zijn op basis van praktijk gebaseerd wetenschappelijk onderzoek.

We vormen een leergroep waar ervaringsgericht werken centraal staat. Theorie en praktijk wisselen elkaar af. Ervaringsgericht werken staat voorop en de inbreng van eigen ervaringen en cases is uitdrukkelijk ingebouwd in het programma.

Dag 1: een klare kijk op samenwerking tussen organisaties en op rollen en competenties

 • Begrippen en basisinzichten
 • Diversiteit en varianten van samenwerkingsvormen
 • Evenwichten en samenspel
 • Rollen en competenties, generiek profiel

Dag 2: opstart, fasering en dynamiek van het samenwerkingsproces

 • Fasen en dynamiek van een netwerksamenwerking
 • Uitdieping kernrollen (initiatiefnemer, leider, trekker)
 • Verbindend leren in netwerken
 • Aspecten uit groepsdynamica

Dag 3: strategisch handelen in netwerkverband

 • Omgaan met macht, belangen, standpunten … spanningsvelden
 • Blijvend waarderen van de 3 invalshoeken: individu, organisatie, netwerk
 • Win-win creëren / strategisch beïnvloeden / co-creatie
 • Conflicten, weerstand en ontwikkeling

Doelgroep

Deze bijscholing richt zich tot initiatiefnemers, trekkers en medewerkers van samenwerkings-verbanden en staat open voor overheden, onderwijs, organisaties uit social profit en profit.

Data

Deze bijscholing wordt meermaals ingelegd telkens van 9.30 – 16.30 uur

Lesgevers

Veerle Opstaele  is  docent aan de opleiding Bachelor Sociaal Werk van de Arteveldehogeschool (docent personeels- en organisatieontwikkeling, docent beleidsbeïnvloedend werken, projectleider diverse praktijkonderzoeken, procesbegeleider externe projecten en dienstverlening).  Zij is sociaal agoog  en werkte vele jaren in de sector samenlevingsopbouw. Veerle is projectleider van diverse projecten rond ‘samenwerken’ en PRONET (Professionalisering van netwerken)

Sammy Vienne is docent aan de opleiding Bachelor Sociaal Werk van de Arteveldehogeschool (groepsdynamica, stagebegeleiding, externe projecten en dienstverlening). Hij is sociaal-pedagoog en werkte in diverse sectoren van het sociaal werk (vormingswerk, basiseducatie, migrantenwerk, projecten voor werklozen), zowel op lokaal als op ondersteunend niveau. Sammy is project-medewerker in PRONET.

Deze bijscholing ook bij u ter plekke?

"Ons opleidingstraject zit erop. Het was een boeiend parcours.
Ik heb erg veel positieve feedback gekregen van de deelnemers: interessante materie, toepasbaar in de dagelijkse praktijk, goede afwisseling tussen werkvormen, fijn om collega’s beter te leren kennen. Ons opleidingstraject heeft duidelijk wat in beweging gezet bij de collega’s. We laten dit zeker niet los."

Contacteer ons vrijblijvend voor een aanbod op maat.