Inhoud

Via casussen uit de praktijk van de deelnemers , wordt de contextuele benadering een dynamisch werkinstrument.
Begrippen als loyauteiten, parentificatie en destructief recht worden uitgefilterd en zo werkbare materie.
Als basis in de casuïstiek hanteren we de contextuele grondhoudingen: 'verwachten van actie'en 'veelzijdige partijdigheid' via verbindende vragen en timing.

Doelgroep

Hulpverleners die contextueel counselor zijn en hulpverleners die een basis aan contextuele voorkennis bezitten.

Lesgever

Yvette Desmet: maatschappelijk werkster, contextueel counselor en contextueel therapeut, lesgever in Balans sinds 2005 (supervisie en persoonlijk professioneel proces)