Inhoud

De permanente en levenslange opleiding van de creatief therapeut steunt op drie pijlers: de eigen therapie, de bijscholing en de supervisie.

Het team van de opleiding Creatieve therapie aan Arteveldehogeschool voorziet supervisie in de vorm van een permanente vorming. Tijdens deze bijeenkomsten stellen creatief therapeuten en supervisoren (in wording) beurtelings een casus uit eigen praktijk voor, die in het bijzijn van ervaren collega wordt besproken. Dit kadert binnen een proces van levenslang leren. Een supervisor staat immers altijd met beide benen in het werkveld en kan de functie van supervisor slechts innemen door zelf (levenslang) in supervisie te zijn. De opleiding Creatieve therapie wil, door middel van het aanbieden van deze sessies, tegemoetkomen aan het belang van zelf in supervisie zijn voor iedere supervisor (in wording).

Afhankelijk van de vraag vanuit de deelnemers, kunnen (medium)experten uit het werkveld worden uitgenodigd tijdens een sessie.

De opleiding Creatieve therapie gevolgd hebben aan de Arteveldehogeschool is geen vereiste.

Er wordt jaarlijks een getuigschrift van aanwezigheid uitgereikt.

Programma

De supervisie bestaat uit 8 donderdagavonden in de loop van het najaar 2020 en voorjaar 2021:

  • 24 september 2020
  •  7 volgende avonden nog te bepalen

Doelgroep

Creatief therapeuten die aan de slag zijn in een zorgorganisatie of in een privépraktijk

"Aan de hand van casuïstiek die door de deelnemers wordt aangebracht, proberen we in de supervisiesessies samen de eigenheid van de casus te construeren. Die constructie dient om het spreken en handelen van de therapeut te oriënteren. Door de (on)mogelijkheden van de patiënt zo scherp mogelijk te formuleren, kan er gericht naar een positie gezocht worden waarop de therapeut zich kan oriënteren om vorm te geven aan de begeleiding van de patiënt."

Deelnemer vorige editie 'Supervisie voor creatief therapeuten'