Bijscholingen en studiedagen

Supply Chain Basics

In je kleerkast, koelkast of locker liggen heel wat producten die een lange weg aflegden. Dat logistiek traject vertegen-woordigt de broodwinning van heel veel mensen: bedrijven zoeken leveranciers en klanten over de hele wereld en consumen-ten willen altijd nieuwe belevenissen. De toeleveringsketen vormt een belangrijk deel van onze economie. In de module leer je de basisbeginselen en -principes van die supply chain.

Evaluatie

Indien je deze opleiding wil omzetten in credits (studiepunten), vindt er een evaluatie van de inhoud plaats op 23 november 2021 van 18u tot 22u.

6 avonden

12/10/2021, 19/10/2021, 26/10/2021, 9/11/2021, 16/11/2021, 23/11/2021

Telkens van 18u tot 22u

Vragen over deze opleiding?

Freya Roosens
Contacteer via e-mail

Word jij student aan Arteveldehogeschool?

Ben jij geïnteresseerd in een specifieke opleiding of meerdere opleidingen aan onze hogeschool? Of wil je graag op de hoogte blijven van infodagen, workshops en andere activiteiten die je helpen bij je studiekeuze?

Hou mij op de hoogte

Wil je graag in contact blijven met onze hogeschool?

Via onderzoeksprojecten, stages, bachelorproeven en andere samenwerkingen zorgen we voor een duurzame en nauwe relatie met het werkveld. Wil je graag dat we jou ook op de hoogte houden van onze werking en initiatieven?

Ik wil graag geïnformeerd worden