Inhoud

Deze bijscholing bestaat uit de opleidingsonderdelen Iedereen aan het werk en Professionele ontwikkeling, die deel uitmaken van de opleidingen Bachelor ergotherapie en Bachelor sociaal werk. Via een creditcontract kunnen ook mensen uit het werkveld deze opleidingsonderdelen volgen. ​

De klemtoon van het opleidingsonderdeel Iedereen aan het werk ligt op de methodiek Supported Employment die internationaal als de beste praktijk beschouwd wordt om de slaagkansen op betaald werk in een reguliere werkomgeving te waarborgen. Verwacht je daarnaast ook aan een onderdompeling in het veld ‘arbeid en gezondheid’, aan een basis arbeidsrecht en sociaal recht en aan kennismaking met de verschillende actoren.
Een opleiding volgen heeft invloed op je professionele identiteit. Hoe haken de nieuwe inhouden en methodieken aan bij jouw persoonlijkheid en bij jouw job? In het opleidingsonderdeel Professionele ontwikkeling gaan we samen op zoek naar die linken. 
We werken actief en interactief, in grote groep en in de kleine praktijkgroep.
Gedurende 8 weken werken we telkens op maandag en woensdag actief en interactief. Hoorcolleges worden gevolgd met de groep studenten, praktijklessen volgen jullie in een eigen kleine groep van maximaal 15 cursisten. Ervaringen uitwisselen, vragen stellen wordt op die manier heel sterk op maat aangeboden.

Honger naar meer? Volg de website van SUEM.be om op de hoogte te blijven van andere vormingen rond dit thema. 

Doelgroep

Het is een absolute meerwaarde voor arbeidsbemiddelaars, jobcoaches, trajectbegeleiders en medewerkers in revalidatie of geestelijke gezondheid die mensen ondersteunen in en naar werk.

Praktisch

De opleiding is een mix van hoorcolleges, practica, samenwerkend leren, supervisie en persoonlijke coaching. De cursisten volgen de hoorcolleges samen met de reguliere studenten. 

De lessen zijn ingepland op maandag en woensdag van 9u30 en 16u30. Het lessenrooster wordt zo gauw mogelijk hieronder aangevuld. In de schoolvakanties is er geen les. 

Tijdens de lunchpauzes kan je terecht in onze studentenresto/-cafetaria of in een van de koffiebars en broodjeszaken in de buurt. 

Lesgevers

  • Els Ghesquière, supported employment coach
  • Frederik Rosseel, docent opleiding bachelor ergotherapie
  • Johanna Descamps, docent opleiding bachelor ergotherapie
  • Dominique Potier, docent opleiding bachelor sociaal werk
  • Experten uit het werkveld

 


Creditcontract: Een contract aangegaan door het hogeschoolbestuur met de student die zich inschrijft 
met het oog op het behalen van (een) creditbewij(s)(zen) voor een of meer opleidingsonderdelen.

Creditbewijs: De erkenning van het feit dat een student blijkens een examen de competenties of delen ervan, 
verbonden aan een opleidingsonderdeel, heeft verworven. Deze erkenning wordt vastgelegd in een document 
of een registratie. De verworven studiepunten verbonden aan het betrokken opleidingsonderdeel 
worden aangeduid als 'credits'.