Inhoud

Heel wat leerlingen in ons onderwijs zijn meertalig. Thuis spreken ze bijvoorbeeld Turks, met hun vrienden spreken ze jongerentaal en op school leren ze Nederlands. Om hen bij het leren van het Nederlands te ondersteunen, voeren we op school we vaak een eentalig taalbeleid gericht op het Nederlands, maar werkt dat wel? Moeten we meertaligheid ont-armen of net omarmen (zie artikel)? En waarom zouden we voor het een of andere kiezen? In dit traject bekijken we hoe taalbeleid op jouw school eruit kan zien. Dat doen we aan de hand van onderzoek over taalverwerving en concrete praktijkvoorbeelden. Na deze sessies heb je kennisgemaakt met inzichten in taal leren, taakgericht onderwijs, talensensibilisering en taalbeleid – en wat dit allemaal voor je eigen onderwijspraktijk kan betekenen.

Doelgroep

Leraren, leerlingbegeleiders, zorgleerkrachten, zorgcoördinatoren, directies, paramedici,…

Lesgevers

Lesgever

Carolien Frijns is lerarenopleider en onderzoeker aan de Arteveldehogeschool. Ze is aan de KU Leuven gepromoveerd op onderzoek naar taal leren bij anderstalige kinderen. Het hoofddoel van haar onderzoek is bijdragen aan (meer) gelijke onderwijskansen voor kwetsbare leerders in onze samenleving.