Programma

Taalontwikkelend lesgeven is een didactisch verantwoorde aanpak om op een gedifferentieerde en inclusieve manier te werken aan de taalvaardigheden van je leerlingen.

We gaan dieper in op de factoren voor succesvolle taalverwerving en hoe je daarvan gebruik kan maken in de klas. Als deelnemer leer je op een specifieke manier kijken naar je eigen praktijk om nog bewuster en nog meer kansen te ontdekken om de taalontwikkeling van je leerlingen vooruit te helpen.

Aan de hand van praktijkvoorbeelden van de deelnemers zelf en de lesgever, gaan we in op de mogelijkheden van bv. betekenisonderhandeling, het aanbrengen van cognitief veeleisende begrippen, taalproductiekansen, vormen van feedback, …

Doelstelling

Na deze sessie

  1. heb je inzicht in de didactische principes van taalontwikkelend lesgeven
  2. ben je in staat om in alle lessen talige doelen te verweven
  3. heb je meer oog voor de kansen die je lessen bieden om de taalontwikkeling van je leerlingen te stimuleren
  4. kan je gepaste taalstimulansen geven aan de verschillende leerlingen in je klas
  5. beschik je over een aantal handvatten om leerlingen gericht taalvaardiger te maken in functie van concrete leerinhouden (uit verschillende leergebieden)
  6. kan je suggesties doen voor de ‘taaltrajecten’ van bepaalde leerlingen
  7. heb je inzicht in taalontwikkelend lesgeven als pijler voor een praktijkgericht taalbeleid

Doelgroep

Leraren lager onderwijs, zorgleerkrachten en taalbeleidsverantwoordelijken

Voorkennis

Je hebt geen specifieke voorkennis nodig.

Materiaal

Stuur vooraf iets door uit je eigen praktijk: een lesontwerp, een terugblik op een les(fase), een gefilmd fragment uit een les, een toets over een bepaalde leerinhoud, …

U ontvangt tijdens de workshop een leidraad 'Taalontwikkelend lesgeven'. Deze is in de kostprijs inbegrepen.