Doelgroep

  • Leidinggevenden
  • De thema-avonden zijn een onderdeel van het postgraduaat Leiderschap maar staan ook open voor externen

Lesgever

Veldeman Ida

Master sociale en culturele antropologie, docent Organisatiedesign, Werken met teams, Werken in teams, Coaching en professionalisering, supervisor, organisatiecoach, burn-out coach, creatief-fysiek coach, loopbaancoach en zelfstandige praktijk.

Over de trainer

Ida Veldeman is actief als zelfstandig trainer, consultant  en coach en als docent en onderzoeker aan de Arteveldehogeschool. Als onderzoeker werkte ze mee aan een aantal projecten met focus op de rol van de leidinggevende. Zo nam deze insteek mee in een project rond het Nieuwe Werken ism Vlerick Management School en in een project met focus op de rol van de leidinggevende en het team bij re-integratie na Stress en Burn-out.

Het thema waar Ida graag op inzoomt is werkbaar en wendbaar werk. De doelstelling is duidelijk: inzetten op innovatie met het oog op optimale en dynamische prestaties in een prettig werkklimaat.