Doelgroep

Leerkrachten eerste leerjaar. Specifiek voor (klas)mentoren van onze derdejaars studenten.

Doelstelling

Levenslang leren is een professionele noodzaak voor alle betrokkenen bij onderwijs. Het maakt van ons allen Partners in Leren. In een stagecontext zijn we uitgelezen partners om studenten te begeleiden in hun initiële onderwijsopleiding. Daarom is het goed om als docenten uit de lerarenopleiding en mentoren uit het werkveld elkaar regelmatig te ontmoeten en elkaar te informeren en inspireren.

Programma

Het hoofdthema voor die dag is 'Wat kunnen we van elkaar leren?'.
In de voormiddag willen wij graag de aanpak van de Arteveldehogeschool en de manier van werken in uw klas optimaal op elkaar afstemmen. In de namiddag kunt u kiezen tussen een aantal workshops. Specifiek in kader van eerste leerjaar.

Onder de middag wordt een broodjeslunch voorzien.

Schrijf je snel in, de plaatsen zijn beperkt.
 


Workshops

Jori Van Damme – Inspiratieworkshop beeldopvoeding
Tijdens deze inspiratieworkshop maak je kennis met een aantal materialen en technieken (o.a. druktechnieken, werken met natuurlijke materialen…). We gebruiken het beeldend werk van kunstenaars als vertrekpunt (onderwerp) en stellen een aantal beeldaspecten centraal. Je krijgt de kans om zelf te experimenteren en de gemaakte werken mee naar huis te nemen. We gaan ook dieper in op hoe je materialen en technieken met elkaar kan combineren.
Verder zal er een korte duiding worden gegeven hoe je een muzische les (specifiek beeldopvoeding) kan opbouwen.
Een aantal bronnen (o.a. prentenboeken, boeken met creatieve opdrachten…) worden beschikbaar gesteld om in te kijken. Bij een aantal boeken zal ook een extra toegelicht gegeven worden (met voorbeelden).

Stephan Boulez – Braakballen pluizen
We pluizen samen braakballen en bekijken welke inhouden hieraan kunnen gekoppeld worden van de eindtermen (en leerplan ZILL). Doelstellingen die in deze workshop aan bod komen:

  1. De verschillende beenderen van het skelet van een muis benoemen.
  2. Bepalen of een dier een planten of insecteneter is door te kijken naar het gebit.
  3. Duiden hoe het pluizen van braakballen bijdraagt tot het bereiken van eindtermen/leerplandoelen van het leerplan ZILL.

Anke Dewilde – Hoe kan je ervoor zorgen dat kinderen graag leren, ook als het moeilijk gaat? Maak van je kinderen leergierige doorzetters die houden van uitdagingen.
Wat zou maken of iemand graag leert? Onderzoek wijst uit dat het niet zijn bekwaamheid is, noch het ervaren van succes of hebben van zelfvertrouwen.
Wat is er dan wél bevorderlijk voor het ontwikkelen van doorzetterskwaliteiten? Wel, de mindset vormt de sleutel, meer bepaald de overtuiging over menselijke capaciteiten (bvb. intelligentie, talenten,…).
Het hebben van een bepaalde mindset is geen vast gegeven. Kinderen kunnen getraind worden in het hanteren van de groeimindset. En er is nog beter nieuws: dat is niet eens zo heel moeilijk en… de leerkracht is de aangewezen persoon om dit te doen!
In deze workshop wordt de mentor via heel concrete onderzoekssituaties uit lagere scholen overtuigd van het feit dat het stimuleren van de groeimindset bij kinderen essentieel is.
Daarenboven krijgt de mentor tools aangereikt om hier zélf mee aan de slag te gaan met de kinderen in zijn klas.

Elke Brys – Greet Van Cromphaut -  Leer ukelele spelen, het schattigste snaarinstrument!
In deze workshop mag je aan de slag gaan met het schattigste snaarinstrument: de springende vlo ofte de (sopraan)ukelele. Je leert je drie eerste akkoorden spelen  (C F G )  zodat je meteen naar je klas kunt trekken met enkele liedjes. We zingen ook meteen mee dus zanggêne wordt afgeraden. 
Deze workshop is bedoeld voor mensen zonder voorkennis maar mét enthousiasme.  
Wij zorgen voor sopraanukelele's, geleverd door Lutherie Decorte. Desgewenst kan de ukelele worden aangekocht.  

Dirk Bogaerts en Annemie Van Schuylenbergh - Kennismaking met nieuwe materialen uit de mediatheekcollectie
Recente prentenboeken, ook bruikbaar in een 1e leerjaar - Fundels prentenboeken online - spelmateriaal - materialen rond thema’s die nu in de actualiteit staan - dienstverlening voor mentoren …