Inhoud

In de ondersteuningsgroep ‘Valpreventie in een ziekenhuis’ willen we samen op zoek gaan naar hoe het valpreventiebeleid in een ziekenhuis kan worden vormgegeven. De bedoeling is om door uitwisseling van ervaringen en ideeën tot een reeks van aanbevelingen te komen die meteen toepasbaar zijn in de praktijk. De deelnemers gaan, tussen de verschillende bijeenkomsten, met de voorstellen aan de slag in hun eigen organisatie. De aanbevelingen worden op die manier bijgestuurd, verfijnd of uitgebreid.

Na de reeks bijeenkomsten ga je naar je praktijk met een pakket vol aanbevelingen, activiteiten en voorstellen dat meteen toe te passen is in jouw organisatie.

De groep wordt gecoacht door Leen De Coninck en bestaat uit 8 tot 15 professionelen uit het werkveld. Er wordt vier keer samengekomen. De eerste samenkomst is op donderdag 12 november 2020. De andere data worden vastgelegd in samenspraak met de deelnemers.