Inhoud

In de ondersteuningsgroep ‘Valpreventie in een ziekenhuis’ willen we samen op zoek gaan naar hoe het valpreventiebeleid kan vormgegeven worden. Bedoeling is om tot een reeks van aanbevelingen te komen die meteen toepasbaar zijn in de praktijk. We komen tot deze aanbevelingen door uitwisseling van ervaringen en ideeën. De deelnemers koppelen, tussen de verschillende bijeenkomsten, de voorstellen terug. De aanbevelingen worden op die manier bijgestuurd, verfijnd of uitgebreid.

Als deelnemer ga je na de reeks bijeenkomsten naar je praktijk met een pakket vol aanbevelingen, activiteiten en voorstellen dat meteen toe te passen is in jouw organisatie.

De groep bestaat uit 8 tot 15 professionelen uit het werkveld en wordt gecoacht door Leen De Coninck. Bedoeling is dat er vier keer wordt samengekomen. De eerste samenkomst is op dinsdag 15 september. De andere data worden vastgelegd met de deelnemers.