Inhoud

In de ondersteuningsgroep ‘Valpreventie in een ziekenhuis’ willen we samen op zoek gaan naar hoe het valpreventiebeleid in een ziekenhuis kan worden vormgegeven. De bedoeling is om door uitwisseling van ervaringen en ideeën tot een reeks van aanbevelingen te komen die meteen toepasbaar zijn in de praktijk. De deelnemers gaan, tussen de verschillende bijeenkomsten, met de voorstellen aan de slag in hun eigen organisatie. De aanbevelingen worden op die manier bijgestuurd, verfijnd of uitgebreid.

Als deelnemer ga je na de reeks bijeenkomsten naar je praktijk met een pakket vol aanbevelingen, activiteiten en voorstellen dat meteen toe te passen is in jouw organisatie.

De groep wordt gecoacht door Leen De Coninck en bestaat uit een 8 tot 15-tal professionelen uit het werkveld.