"Elke seconde valt er wereldwijd een 65-plusser, elke 11 seconden wordt er wereldwijd een 65-plusser opgenomen in het ziekenhuis ten gevolge van een val en elke 19 minuten sterft een 65-plusser ten gevolge van een val." (EVV, 2020)
 

Cijfers die duiden op het blijvend belang van valpreventie voor de oudere populatie. Ergotherapeuten werkzaam in diverse settings worden aangesproken op hun expertise over valpreventie en dat is ook evident. Ergotherapeuten spelen een belangrijke rol bij valpreventie.
 

Tijdens deze studiedag brengen we jullie graag op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het vlak van valpreventie. We vertrekken vanuit de recente relevante literatuur over valpreventie en linken deze aan ons werk als ergotherapeut. Vervolgens wordt in kleinere groepjes informatie gedeeld over een specifiek thema dat relevant is voor de setting van thuiszorg, ziekenhuis of WZC. In de namiddag worden twee interactieve inspiratiesessies aangeboden over valangst en gedragsverandering.
 

Na deze dag kan je je eigen werking in verband met valpreventie een nieuwe boost geven of je praktijk verder uitbouwen met de vele concrete tips en handvaten die op deze bijscholing worden aangeboden. 
 

We kiezen voor een online studiedag omdat we de op dat moment geldende coronamaatregelen moeilijk kunnen voorspellen. Daarnaast willen we de kwetsbare groep van jullie patiënten beschermen door verschillende hulpverleners niet samen te brengen. Praktische informatie over de online organisatie krijg je daags vóór de studiedag via het mailadres waarmee je ingeschreven hebt.
 

Programma

8u45  Online onthaal

9u00  Plenum sessie


De nieuwste tendenzen over valpreventie en ergotherapie
Leen De Coninck en Leen Bouckaert, docenten Arteveldehogeschool
 

Vanuit de klinische richtlijn worden verschillende risicofactoren voor vallen gedefinieerd. Maar hoe kan je deze evalueren en hoe koppel je daar dan een interventie aan?
We bieden concrete handvaten om aan de slag te gaan in jouw praktijk. Na deze korte intro gaan we dieper in op die factoren die het relevantste zijn voor ergotherapie en geven we een stand van zaken in de recente wetenschappelijke literatuur.
Na deze sessie kan je met een recente theoretische kennis omtrent valpreventie en ergotherapie aan de slag.


10u30  Verdieping in een thema, per setting: kies bij inschrijving één verdieping op basis van je tewerkstelling
 

Verdieping Woonzorgcentrum: procesbegeleiding voor valpreventie
Tinneke Claes, zelfstandig ergotherapeute
 

Om woonzorgcentra te ondersteunen bij het implementeren van de klinische richtlijn valpreventie heeft de overheid beslist om gratis experten ter beschikking te stellen om dit te begeleiden. 
Tijdens deze workshop maken we kennis met een procesbegeleider valpreventie die verschillende WZC’s begeleidt in dit traject. Tinneke geeft aan de hand van voorbeelden uit diverse WZC’s een inkijk in het proces dat doorlopen wordt. Door het volgen van deze workshop maak je kennis met het implementatieplan dat vanuit het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV) is ontwikkeld en inspiratie biedt om in de eigen praktijk aan de slag te gaan. We delen expertise en gaan samen op zoek naar kansen en mogelijkheden om rond valpreventie in je WZC aan de slag te gaan.   
 

Verdieping Ziekenhuis: Fall Safe
Leen De Coninck, docent Arteveldehogeschool
 

Sommige valpartijen op de afdeling hadden vermeden kunnen worden.
Jij bent enthousiast om méér in te zetten op valpreventie, maar je vindt weinig bondgenootschap bij de collega’s.
Implementatie van nieuwe kennis omtrent valpreventie op de afdeling lukt niet zo goed.

 

Herken je sommige van deze aspecten op je eigen dienst? Wel, je bent niet alleen. Wij keken daarom even over het muurtje en analyseerden de methodiek van ‘FallSafe’, een Brits project dat werd uitgewerkt om exact dié vaststellingen die hierboven staan beschreven aan te pakken. Benieuwd naar meer? We delen graag onze bevindingen en zijn benieuwd om te vernemen hoe jij op dit ogenblik met dergelijke obstakels omgaat.
 

Verdieping Thuiszorg: Rust Roest
Tine Hessens, Wijkgezondheidscentrum De Botermarkt
 

‘Geïntegreerde zorg in de eerste lijn’ een mooi concept, maar nog niet altijd realiteit. 
Het project Rust Roest is een good practice van een geïntegreerd én intergenerationeel buurtproject dat sedentaire oudere personen ertoe aanzet om te blijven bewegen. Bewegen draagt niet alleen bij tot behoud van de globale gezondheid, maar doet ook het valrisico afnemen. In deze workshop analyseren we de succesfactoren van het project en gaan we na wat de meerwaarde kan zijn voor jouw praktijk.
 


12u30  Interactieve inspiratiesessie 1
 

Blijf valangst de baas
Lotte De Vos, ergotherapeut AZ Damiaan
 

Je kent vast wel cliënten die valangst hebben. Valangst is vaak voor ouderen een reden om bepaalde activiteiten niet meer te doen. Hierdoor komen ze in een negatieve spiraal van inactiviteit en spieratrofie. 
Het evidence-based programma ‘Blijf valangst de baas’ gaat aan de slag met valangst bij ouderen. Het programma biedt een kant-en-klaar middel om in je praktijk valangst bespreekbaar te maken. Hoewel het ontworpen is voor thuiswonende ouderen, is het zeker ook toepasbaar in ziekenhuizen en WZC’s. 
Lotte maakt je wegwijs in het programma met al zijn mogelijkheden en materialen. Door deze sessie te volgen kan je de kansen zien om met dit programma aan de slag te gaan in jouw praktijk.


14u15  Interactieve inspiratiesessie 2
 

Gedragsverandering en valpreventie
Leen Bouckaert, docent Arteveldehogeschool
 

Als het over valpreventie gaat, adviseren we als ergotherapeut vaak omgevings- en gedragsveranderingen. We stoten daar vaak op de uitdaging om de oudere en eventuele mantelzorger van gedrag te doen veranderen. Maar hoe pak je dit effectief aan?
In deze sessie gaan we actief aan de slag om onze huidige manier van werken omtrent gedragsverandering onder de loep te nemen. Daarnaast vertalen we de theorie over gedragsverandering naar onze praktijk. Er wordt tijd voorzien om ervaringen en tips met elkaar te delen. 
Na het volgen van deze sessie kan je nieuwe manieren integreren om een gedragsverandering bij ouderen en hun omgeving te bekomen en te behouden.


15u30  Einde online studiedag