Inhoud

De concrete doelen van deze opleiding zijn:

 • Inzicht verwerven in de uitbouw van leervaardigheden, leerattitudes en zelfstandig leren.
 • Zich een denk- en leerstimulerende interactiestijl eigen maken.
 • Leren werken aan 13 Bouwstenen voor zelfstandig leren en 8 Goede leerhoudingen
 • Bridging en mindmapping als leerbevorderende technieken leren hanteren.
 • Leren procesgericht evalueren en feedback geven.
 • Leren reflecteren op de eigen opvoedings- en onderwijsstijl.
   

Programma

De opleiding omvat vijf cursusdagen, telkens van 09 tot 16 uur. Deze vindt plaats op Campus Brusselsepoort van Arteveldehogeschool - Brusselsepoortstraat 93, 9000 Gent

Keuze 1: Keuze 2:
 • 27/09/2019
 • 11/10/2019
 • 15/11/2019
 • 29/11/2019
 • 13/12/2019
 • 10/01/2020
 • 24/01/2020
 • 7/02/2020
 • 6/03/2020
 • 20/03/2020

 

 

 

 

 

 

 

Elke inschrijving wordt voorafgegaan door een intakegesprek waarin aanbod en verwachtingen aan elkaar worden getoetst. Je kan hiervoor telefonisch of via mail met Marijke Heirweg contact opnemen. 
Het aantal deelnemers per opleiding is beperkt tot 25 personen.
Het cursusgeld bedraagt 380 EUR, cursus-materialen inbegrepen.

Lesgevers

Annick Janssens: Lerares, coach leren leren in basisaanbod-type 8, VELOO- en IVP-practicus
Marijke Heirweg: Kinesist, IVP-practicus, coach leren leren in basisaanbod-type 8
 

Werkwijze

De opleiding wil een stimulans zijn tot inzichtverruiming en vaardigheidstraining en een inspirerende wisselwerking bieden tussen vorming en praktijk.
Nieuwe inzichten en vaardigheden worden uitdrukkelijk gerelateerd aan de werksituatie van de cursisten. Hiervoor wordt geregeld appèl gedaan op de ervaringen van de deelnemers.
Denkvaardigheden en Goede leerhoudingen worden uitgaande van oefeningen ervaren, benoemd en inhoudelijk uitgediept. Groepswerk en zelfwerkzaamheid vullen de klassieke lesvormen aan.