Inhoud

Wat is burn-out? Wat is het effect ervan op iedereen? Wat kunnen we met zijn allen doen om burn-out zoveel als mogelijk te voorkomen en het re-integratieproces positief te laten verlopen? 

Met deze opleiding willen we een aantal inzichten aanreiken die helpend zijn om samen de burn-outproblematiek heel concreet aan te pakken.

 • Herkennen van risicofactoren die kunnen leiden tot burn-out
 • Herkennen en aanpakken van de effecten van burn-out op betrokken medewerker, team en jezelf als leidinggevende
 • De problematiek van burn-out bespreekbaar maken
 • Verbinding creëren tussen alle actoren die geconfronteerd worden met burn-out
 • Samen oplossingen zoeken en aanpakken om de balans van bezwarende factoren en hulpbronnen in evenwicht te krijgen

Iedere deelnemer krijgt een exemplaar van het EHBBO Zakboekje. Voor medewerkers, teams, leadinggevenden & organisaties geconfronteerd met burn-out (Clement & De Winter, 2018).  

Programma

 •  Wat is burn-out (niet)?
  • Persoonlijke kijk op en aanpak van burn-out
  • Wetenschappelijke definiëring
 • Disbalans Bezwarende factoren – Hulpbronnen die leidt tot langdurige stress en burn-out
 • Fasen burn-out
 • Effecten van burn-out volgens onderzoek Team@Work
  • op de medewerker
  • op het team
  • op de leidinggevende
  • op de organisatie/beleidsmedewerkers
 • Verwachtingen ten aanzien van jou ten opzichte van de medewerker met burn-out
 • Burn-out bespreekbaar maken

Doelgroep

Leidinggevenden van een team, coaches, ...

Lesgevers

Cecilia De Winter