Inhoud 

Net zoals bij individuen, heb je ook in groepen, naast het bewuste, rationele handelingsniveau, een onbewuste ruimte. Dat onbewust niveau kan (on)uitgesproken werkzaam zijn en een onderwatercultuur teweeg brengen. Dit kan de samenhang en de werking van een team fel beperken en doen stilvallen. Zo kent ieder bijvoorbeeld het fenomeen van de zondebok. Helaas wordt dit vaak geduid vanuit de persoonlijkheid van de betrokkene, terwijl ook groepsdynamieken het ontstaan van een zondebok kunnen verklaren.

In deze bijscholing staan we stil bij dergelijke groepsfenomenen, -dynamieken en –processen. Deze leren kennen en duiden, kan helpen om uit een negatieve spiraal te geraken en een team terug op het spoor van vertrouwen en verantwoordelijke samenwerking te krijgen.

Programma 

  • De postulaten van Thema Gecentreerde Interactie: nl. het persoonlijk leiderschap en het fenomeen van storingen, zullen helpen bij het focussen op de groepsprocessen.
  • We maken o.a. gebruik van TGI-theorie over groepsdynamieken van Eike en Angelika Rubner.
  • Eigen cases zullen zeker aan bod komen. In het programma wisselen theorie, oefening, ervaring en reflectie elkaar af.
  • De actuele processen in de cursusgroep zijn uiteraard mede focus.

Doelgroep  

Voor al diegenen (waaronder leidinggevenden en (team)consultants ) die groepswetmatigheden en -fenomenen grondig willen leren kennen om competent en effectief met teams en groepen te werken.

Voor leidinggevenden die de onderwatercultuur in hun organisatie of team boven water willen krijgen, om zo meer ter halen uit de samenwerking van en in het team.

Lesgever 

Katrien Boone

Licentiaat in de moraalwetenschappen, TGI-diploma van Ruth Cohn Institute for TCI-International. Opgeleid in systeemdenken, psychodrama en voice dialogue, erkend opleider kernkwadranten. Ervaring in management, als coach en adviseur in het omgaan met diversiteit en stimuleren van interacties.Werkzaam als supervisor in opleidingen, organisaties en teams.