Inhoud 

Net zoals bij individuen, heb je ook in groepen, naast het bewuste, rationele handelingsniveau, een onbewuste ruimte. Dat onbewust niveau kan (on)uitgesproken werkzaam zijn en een onderwatercultuur teweeg brengen. Dit kan de samenhang en de werking van een team fel beperken en doen stilvallen. Zo kent ieder bijvoorbeeld het fenomeen van de zondebok. Helaas wordt dit vaak geduid vanuit de persoonlijkheid van de betrokkene, terwijl ook groepsdynamieken het ontstaan van een zondebok kunnen verklaren.

In deze bijscholing staan we stil bij dergelijke groepsfenomenen, -dynamieken en –processen. Deze leren kennen en duiden, kan helpen om uit een negatieve spiraal te geraken en een team terug op het spoor van vertrouwen en verantwoordelijke samenwerking te krijgen.

Programma 

  • De postulaten van Thema Gecentreerde Interactie: nl. het persoonlijk leiderschap en het fenomeen van storingen, zullen helpen bij het focussen op de groepsprocessen.
  • We maken o.a. gebruik van TGI-theorie over groepsdynamieken van Eike en Angelika Rubner.
  • Eigen cases zullen zeker aan bod komen. In het programma wisselen theorie, oefening, ervaring en reflectie elkaar af.
  • De actuele processen in de cursusgroep zijn uiteraard mede focus.

Doelgroep  

Voor al diegenen (waaronder leidinggevenden en (team)consultants ) die groepswetmatigheden en -fenomenen grondig willen leren kennen om competent en effectief met teams en groepen te werken.

Voor leidinggevenden die de onderwatercultuur in hun organisatie of team boven water willen krijgen, om zo meer ter halen uit de samenwerking van en in het team.

Lesgever 

Katrien Boone

Licentiaat in de moraalwetenschappen, TGI-diploma van Ruth Cohn Institute for TCI-International. Opgeleid in systeemdenken, psychodrama en voice dialogue, erkend opleider kernkwadranten. Ervaring in management, als coach en adviseur in het omgaan met diversiteit en stimuleren van interacties.Werkzaam als supervisor in opleidingen, organisaties en teams.

Inschrijvingsprocedure

Op deze pagina vind je meer informatie over de inschrijvingsprocedure voor de bijscholing. Deze bijscholing maakt deel uit van de opleiding Postgraduaat Oriënteren op leiding geven. Via deze link schrijf je je in voor een creditcontract* in deze opleiding. Volg onderstaande stappen en vergeet op het einde niet om je registratie te finaliseren.

Stap 1: Vul de ontbrekende gegevens in (de meeste zijn vooraf geselecteerd). Zorg dat creditcontract zeker aangeduid is.

Stap 2: Vul jouw gegevens in. Hier kan je ervoor kiezen om jouw gegevens in te vullen via een kaartlezer (eID).

Stap 3: Personalia: vul de gevraagde gegevens in.

Stap 4: Werk: vul jouw functie en de naam van het bedrijf in. De rest is optioneel.

Stap 5: Facturatie: vul de gevraagde gegevens in.

Stap 6: Extra: Hier vul je de naam van de bijscholing in.

Stap 7: Controleer alles en finaliseer jouw registratie. Dat doe je door op de rode zin (linksboven) te klikken.

Stap 8: Na het finaliseren van de registratie, ontvang je een bevestigingsmail.

Stap 9: Proficiat, je bent succesvol geregistreerd voor de bijscholing!

Heb je jouw registratie succesvol voltooid maar geen bevestigingsmail ontvangen? Of heb je nog andere vragen/opmerkingen? Aarzel niet en contacteer de verantwoordelijke.

* creditcontract: hierbij schrijf je je in met het oog op het behalen van een creditbewijs voor één of meerdere opleidingsonderdelen

Inschrijvingsprocedure

Op deze pagina vind je meer informatie over de inschrijvingsprocedure voor de bijscholing. Deze bijscholing maakt deel uit van de opleiding Postgraduaat Oriënteren op leiding geven. Via deze link schrijf je je in voor een creditcontract* in deze opleiding. Volg onderstaande stappen en vergeet op het einde niet om je registratie te finaliseren.

Stap 1: Vul de ontbrekende gegevens in (de meeste zijn vooraf geselecteerd). Zorg dat creditcontract zeker aangeduid is.

Stap 2: Vul jouw gegevens in. Hier kan je ervoor kiezen om jouw gegevens in te vullen via een kaartlezer (eID).

Stap 3: Personalia: vul de gevraagde gegevens in.

Stap 4: Werk: vul jouw functie en de naam van het bedrijf in. De rest is optioneel.

Stap 5: Facturatie: vul de gevraagde gegevens in.

Stap 6: Extra: Hier vul je de naam van de bijscholing in.

Stap 7: Controleer alles en finaliseer jouw registratie. Dat doe je door op de rode zin (linksboven) te klikken.

Stap 8: Na het finaliseren van de registratie, ontvang je een bevestigingsmail.

Stap 9: Proficiat, je bent succesvol geregistreerd voor de bijscholing!

Heb je jouw registratie succesvol voltooid maar geen bevestigingsmail ontvangen? Of heb je nog andere vragen/opmerkingen? Aarzel niet en contacteer de verantwoordelijke.

* creditcontract: hierbij schrijf je je in met het oog op het behalen van een creditbewijs voor één of meerdere opleidingsonderdelen