Masterclass 1: 'Rouw en Veerkracht' met Michaël Portzky

Wat is veerkracht en wat is de relatie met rouw? Bij mensen die een rouwsituatie dienen door te werken, wordt de veerkracht vaak hard op proef gesteld. Gelet op de duidelijke correlaties die gezien worden tussen veerkracht en het moeilijker, tot zelfs problematisch, doorlopen van dit rouwproces, kan het inschatten van iemands veerkracht een meerwaarde bieden. Tevens zien we vaak, omwille van de emotionele/psychische impact van deze ervaring, of zelfs door verstoorde metacognities omtrent hoe men ‘verwacht wordt te rouwen’, een terugval van de positieve stressreducerende ‘palliatieve’ activiteiten. En wat het risico betreft inzake afglijden in een destructief ‘palliatief palet’, zien we alweer een duidelijke link met veerkracht.

Om al deze redenen wensen we de deelnemers enkele basisinzichten mee te geven omtrent het inschatten, bijsturen en opvolgen van deze zaken, teneinde de kwetsbaarheid bij iemand adequater te kunnen inschatten, en beter ‘zorg op maat’ te kunnen bieden.

Begeleiding: Michaël Portzky, klinisch psycholoog, psycho-diagnosticus , auteur van Veerkracht (Witsand Uitgevers)

Datum: vrijdag 13 januari 2017 van 9u30 tot 16u

Prijs: 125 euro

 

Masterclass 2: 'Levend verlies en chronische rouw' met Gerd Claes                          

Niet alle rouw is doodgerelateerd. We worden met veel verlies geconfronteerd in het leven dat permanent is, soms toeneemt, verandert van vorm, als ambigu ervaren wordt. Soms hebben we te maken met iemand die fysiek afwezig is, maar psychologisch aanwezig (bv adoptie, infertiliteit,scheiding…) of met iemand die fysiek aanwezig is, maar psychologisch afwezig (bv dementie, psychiatrische stoornis, NAH, autisme, verslaving..). Er zijn niet enkel verliezen van iemand maar ook verlies van het ‘zelf’, van eigen identiteit, van gezondheid, werk, land en alle verliezen die daar uit voortkomen. Ook deze verliezen vragen om een rouwproces, een antwoord, een zoektocht naar betekenis, een ‘zich verhouden tot’ en een voortdurende aanpassing en verandering. Maar ‘levend verlies’ krijgt in de samenleving weinig erkenning en bestaansrecht. Toch is dit het noodzakelijk begin van elk rouwproces.In deze masterclass staan we stil bij de kenmerken van levend verlies en de chronische rouw die daar bij hoort, niet als pathologie, maar als een blijvend proces van verandering en transitie in het dagelijks leven. We bespreken ook de uitgangspunten van wat adequate rouwhulp hier kan betekenen.

Begeleiding: Gerd Claes, directrice De Kanteling

Datum: vrijdag 3 februari 2017 , van 9.30 u  tot 16.00 u

Prijs: 125 euro

Masterclass 3:  'Na een traumatisch verlies: van overleven naar levenslust' met Riet Fiddelaers-Jaspers

Werken met de splitsing van de psyche

Een traumatisch verlies, door welke oorzaak dan ook, kan zo overspoelend zijn dat we van binnen ingrijpende maatregelen moeten nemen om te kunnen overleven. Het verlies kan leiden tot een psychische verwonding, die, net zoals een lichamelijke verwonding, op den duur kan helen. Daarvoor is het nodig dat de afgesplitste gevoelens geleidelijk weer toegelaten kunnen worden. Dat we kunnen voelen dat de pijn, het verdriet en alle andere gevoelens die hiermee samen kunnen gaan, intens zeer doen maar dat we tegelijkertijd ervaren dat deze te verdragen zijn. Dan groeien het toelaten van de ervaring met de daarbij behorende gevoelens én het doorgaan met het leven langzamerhand weer naar elkaar toe. Daardoor heelt de wond en kan de verlieservaring deel uitmaken van de persoonlijke levenservaring. Rouw is nu eenmaal de prijs die we betalen voor gehechtheid, verbondenheid en liefde.

Gestolde rouw

Soms is de rouw zo diep dat een deel van de ziel als het ware meereist met het verlorene. De ziel wil niet loslaten en blijft deels bij het verlorene. De gefragmenteerde ziel bestaat uit een deel dat hier is en in contact wil zijn met het leven in het hier en nu en een andere deel dat is achtergebleven bij het toen en daar en in verbinding is met dat wat er niet meer is. De rouwende kan er niet helemaal kan en is op een bepaalde laag onaanraakbaar. Onbewust zoeken we naar een manier om ervan weg te gaan, we zijn nog niet in staat om de rouw aan te nemen. Deze wordt massiever en zo ontstaat gestolde rouw. Door weg te lopen van onze diepste pijn verliezen we niet alleen de herinnering maar ook een deel van onszelf. Pas als we stil durven staan bij dit verlies kan er langzamerhand beweging ontstaan in de gestolde rouw en kan de liefde weer gaan ‘stromen’.

Werkwijze

Naast korte theoretische inleiding, met zo mogelijk beeldmateriaal, is er ruimte voor uitwisseling en om te oefenen. Riet werkt vaak met kleine systemische oefeningen die je ook met cliënten kunt doen. Er is voldoende ruimte om vragen te stellen.

Begeleiding: Dr. Riet Fiddelaers-Jaspers, opleider, rouwtherapeut, supervisor verbonden aan het expertisecentrum Omgaan met verlies en opleider aan het Land van Rouw. Auteur van veel boeken over rouw.

Datum: 21 april 2017, van 9u30 tot 16u

Prijs: 125 euro