Inhoud

Diabetesvoet blijft een belangrijke chronische complicatie. 

Je leert de diabetesvoet screenen vanuit zijn fysiopathologische invalshoek. Neuropatie, perifeer arterieel vaatlijden en stijfheid van gewrichten kan je opsporen door anamnestische vragen te stellen, de voeten gericht te inspecteren en een paar eenvoudige testen uit te voeren.

We gaan in op behandelingsmogelijkheden. Welke hulp kan jij bieden om bijvoorbeeld offloading te stimuleren en je patiënt toch actief te houden? Naar wie moet je doorverwijzen? 

Waarom is de juiste keuze van kousen en schoenen door de cliënt zo belangrijk bij het voorkomen van wonden?

Met eenvoudige tips worden handvaten aangereikt hoe jij concreet aan de slag kan gaan. 

Deze tweedaagse vorming is toegankelijk voor maximaal 20 personen.
 

Doelgroep

Zorgprofessionals  
 

Lesgever 

Sabine De Bruyne, kinesitherapeut, podoloog en diabeteseducator.

Sabine is lector aan Arteveldehogeschool in de bacheloropleiding podologie. Daarnaast is zij ook werkzaam als podoloog in het AZ Sint-Lucas te Gent, hoofdzakelijk in het team van de erkende diabetesvoetkliniek.