Inhoud

In Vlaanderen wordt in de kleuterklas dagelijks gewerkt aan voorbereidende lees- en spellingvaardigheden. Ook als logopedist werken we aan deze vaardigheden. Tijdens deze studiedag combineren we theorie en praktijk. We reflecteren over welke voorbereidende lees- en spellingvaardigheden we als logopedist bij kleuters stimuleren en hoe wij dit concreet, maar toch speels, doen. In deze sessie wisselen we af tussen zelfreflectie, theorie en goede praktijkvoorbeelden om het fonologisch bewustzijn, het voorbereidend lezen en het voorbereidend schrijven speels en toch effectief te stimuleren. We staan ook stil bij de kwaliteitsvolle interacties en de kracht van feedback om deze voorbereidende vaardigheden functioneel te stimuleren.

Doelgroep

Logopedisten uit het gewoon en het buitengewoon onderwijs, logopedisten die met kleuters in een privépraktijk, revalidatiecentrum, MPC … werken.

Lesgevers

Christel Van Vreckem is Master in de  Logopedie en lector leerstoornissen aan de opleiding logopedie. 

Ze is hoofdpromotor van het ODC leer+, het onderzoeks- en dienstverleningscentrum omtrent ‘specifieke onderwijsbehoeften’ van de Arteveldehogeschool. Zij doet sinds een paar jaar onderzoek naar begrijpend lezen, spelling en voorbereidende lees- en spellingvaardigheden. Zo werd o.a. een Vlaamse Test Begrijpend Lezen (Van Vreckem, Desoete, De Paepe & Van Hove, 2016) ontwikkeld, het programma ‘Begrijpend lezen beter begrijpen. Thematisch en functioneel oefenprogramma’ (Van Vreckem, Axters & Linsen, 2014), een Vlaamse Spellingtest voor kinderen van het eerste tot het zesde leerjaar, ST 1-6 (Van Vreckem & Desoete, 2016) en een website omtrent ‘effectief stimuleren van voorbereidende lees- en spellingvaardigheden’.