Bijscholingen en studiedagen

Vraaggestuurd werken versterken in jouw organisatie

Heb je interesse om met een kritische blik de mate van vraagsturing in jouw organisatie onder de loep te nemen en de vraagsturing te versterken? Wil je prioriteiten en verbeteracties in gang zetten? Wil je medewerkers en bestuur meetrekken in dit verhaal? Leer dan het ZIP-instrument te gebruiken om een Zelf-Inschatting te maken en Prioriteiten te stellen.

Inhoud

De invoering van de persoonsvolgende financiering voor mensen met een beperking betekent niet alleen een grote ommezwaai voor de cliënten (en hun netwerk). Het is ook een forse uitdaging voor de organisaties en voorzieningen om de mate van vraagsturing in hun werking te verhogen. 
Gebaseerd op praktijkonderzoek ontwierp de Arteveldehogeschool een ZIP-tool en -traject om organisaties te helpen om hun vraagsturing te versterken. ZIP staat voor Zelfinschatting en Prioriteitsbepaling.

Programma

De bijscholing omvat 2 dagen: een start-dag en een terugkomdag. Tussenin heb je ondersteuning van een duo-partner en van de trainers.

 • Dag 1:  Tijdens de eerste dag van deze bijscholing leer je alle ins en outs van het ZIP-instrument, het ZIP-traject, het ZIP-draaiboek en het ZIP-framework.
  • Doel: Je verwerft alle informatie en tools die nodig zijn om zelf het ZIP-proces in jouw organisatie op gang te trekken en te begeleiden. 
  • Resultaat: Je gaat met een concreet plan en tools terug naar jouw organisatie om het ZIP-proces op te starten en je weet hoe je het traject kan begeleiden.
 • Tussentijdse ondersteuning
  •  Met een duo-partner: je kiest uit de groep mede-cursisten een ‘sparring-partner’, waarmee je tussentijds het proces kunt bespreken en feedback kunt vragen / geven.
  • Door de trainers: je kan kiezen om het ZIP-proces in jouw organisatie te stofferen via een digitale bevraging of via een gespreksmethodiek
   • Ondersteuning bij de digitale bevraging: digitale invultool + verwerking van gegevens, met bijhorende grafieken en tabellen.
   • Ondersteuning bij de gespreksmethodiek: telefonische ondersteuning bij het vormgeven van de methodiek in jouw organisatie
 • Dag 2:  Uitwisseling, verdieping en intervisie over prioriteiten en verbeterprojecten op vlak van vraagsturing. We bieden ook achtergrond en inspiratie door literatuur, oefeningen en good-practices. 
  • Doel: wederzijdse inspiratie en ondersteuning bieden, door gesprek en analyse van de ervaringen, acties, cases en (voorlopige) resultaten van het ZIP-traject in elk van de organisaties
  • Resultaat: een rijker inzicht, nieuwe ideeën en werkwijzen, nieuwe energie om verder in jouw organisatie aan de slag te gaan

Doelgroep

 • teambegeleiders
 • beleidsmedewerkers
 • coördinatoren
 • directie
 • hoofdopvoeders
 • pedagogisch begeleiders
 • ...

Wanneer?

13 maart 2020 en 12 juni 2020 telkens van 9u30 tot 16u30

Waar?

Campus Sint-Amandsberg
J. Gerardstraat 18
09 234 88 00

Kostprijs

€ 350 (incl. lunch)

Schrijf je met 2 personen van dezelfde organisatie in? Een tweede persoon kan deelnemen aan het verminderd tarief van € 240 i.p.v.  € 350.

Lesgevers

Sammy Vienne en Karolien Huylebroek
Docent