Programma

Inhoud

Vanuit de principes van taalverwerving en gebaseerd op wetenschappelijke onderzoek leren we hoe we doelgericht en efficiënt woordenschat in de klas kunnen aanpakken. We gaan na hoe we cognitief abstracte woorden kunnen selecteren en aanbieden, inoefenen, vastzetten. Daarbij hanteren we de viertakt als flexibele, doelgerichte, domeinoverschrijdende woordenschatdidactiek:

  • voorbewerken
  • semantiseren
  • consolideren
  • controleren

We passen deze inzichten concreet toe: o.a. door het inzetten van grafische modellen, diverse consolideerspelletjes, routines, coöperatieve werkvormen.

Doelstelling

Na deze sessie

  1. onderken je het belang van taal in de zaakvakken en ken je het verschil tussen DAT en CAT
  2. heb je inzicht in aspecten van meertaligheid
  3. weet je hoe je gericht woorden kan selecteren en hoe je deze woorden volgens de viertakt in een leerlijn kan aanbieden
  4. kan je diverse werkvormen inzetten om woordenschat doelgericht in je klaspraktijk aan bod te laten komen

Voorkennis en materiaal

Je hebt geen specifieke voorkennis nodig

Breng leermateriaal mee waarbij je de woordenschat efficiënter en doelgerichter wil aanpakken (woordenschat bij een WO-thema, een zaakvaktekst met veel moeilijke woorden bij bv. godsdienst).