Een aangezichtsverlamming heeft een enorme impact op de individuele persoon en zijn omgeving. Deze impact (fysiek, functioneel, psychosociaal) wordt vaak erg onderschat. Bovendien worden mensen die getroffen worden door een aangezichtsverlamming, nog te vaak geconfronteerd met onwetendheid en onbegrip.

Een eerste stap om op een goede manier om te gaan met een aangezichtsverlamming, begint bij inzicht in en communicatie over ...

We hopen met deze ‘Week van de aangezichtsverlamming’ een eerste aanzet te geven tot meer inzicht en betere communicatie over deze aandoening.

Initiatieven

 • Café faciale op 6 maart 2021 om 14.30 uur - ONLINE

Dit is een bijeenkomst, georganiseerd voor en door lotgenoten in samenwerking met de Werkgroep Aangezichtsverlamming van de Arteveldehogeschool. 
Opmerking: dit is een gesloten bijeenkomst, niet bedoeld voor pers.
Omwille van de coronamaatregelen wordt deze bijeenkomst online georganiseerd. Na inschrijving ontvangt u tijdig een link naar de bijeenkomst.

Klik hier voor een printbare uitnodiging voor Café faciale.

Deze online informatie avond is gratis toegankelijk voor patiënten, zorgverleners en geïnteresseerden. Tijdens deze webinar wordt ingegaan op de verschillende oorzaken en mogelijke gevolgen van het letterlijk maar ook vaak figuurlijk ‘gezichtsverlies’ na een aangezichtsverlamming. Do's en don'ts worden toegelicht. 

 • Informatie en advies via verschillende kanalen

Help mee om via verschillende media informatie en advies te verspreiden over deze aandoening.
Deel de postersdeel de informatiebrochurenodig mensen uit voor de café faciale.

Aangezichtsverlamming

Een aangezichtsverlamming treedt op wanneer er een uitval is in de neurologische aansturing van het aangezicht. Men maakt grofweg een onderscheid tussen een centrale versus perifere aangezichtsverlamming, afhankelijk van de plaats van de beschadiging. Vooral met betrekking tot perifere aangezichtsverlamming heerst nog veel onwetendheid en onbegrip. Een perifere aangezichtsverlamming treedt op bij een beschadiging in het verloop van de aangezichtszenuw of nervus facialis. Deze is gelegen tussen de hersenstam en het aangezicht.

In westerse landen komt een perifere aangezichtsverlamming voor bij ongeveer 40/100 000 inwoners. Dit betekent voor België dat er jaarlijks ongeveer 4 560 mensen worden getroffen. De oorzaken zijn divers.

Voor meer informatie en tips:

Lotgenotencontact

Veel mensen die getroffen worden door een aangezichtsverlamming voelen de nood om iemand te ontmoeten die hetzelfde heeft meegemaakt. Het is geweten dat contact met lotgenoten zeer ondersteunend en zelfs bevorderend kan zijn in het herstel- en verwerkingsproces. De keuze om aan te sluiten bij een lotgenotengroep is natuurlijk heel persoonlijk en zeker niet iedereen voelt deze behoefte.


Op 6 maart 2021 wordt Café faciale georganiseerd. Dit is een bijeenkomst, georganiseerd voor en door lotgenoten in samenwerking met de Werkgroep Aangezichtsverlamming van de Arteveldehogeschool. Voor deze online editie nodigen we Ietske Siemann uit, psychologe binnen het facialisteam in Nijmegen (Radboudumc). Heel vaak wordt vooral de medische kant van een aangezichtsverlamming belicht, terwijl er zoveel meer gebeurt als je gezicht ‘niet meedoet’. Mevr. Siemann gaat in op ‘het omgaan met … hoe dan’ onder het motto: let’s face it! Daarnaast brengt een lotgenoot zijn verhaal en is er ruimte voor vraag en antwoord.
Opmerking: dit is een gesloten bijeenkomst, niet bedoeld voor pers. 

Klik hier voor een printbare uitnodiging voor Café faciale.
 

Daarnaast is er ook een gesloten Facebookgroep waar lotgenoten ervaringen kunnen uitwisselen.

Een initiatief van

De ‘Week van de aangezichtsverlamming’ is een initiatief van de Werkgroep Aangezichtsverlamming aan de Arteveldehogeschool, bestaande uit volgende actieve leden:

 • Liesbet Desmet (Logopedist-mimetherapeut, Arteveldehogeschool Gent, European Institue for ORL-HNS, dienst NKO, Hoofd- & halschirurgie, Sint-Augustinus Antwerpen & zelfstandige praktijk)
 • Marianne Avaux (Logopedist-mimetherapeut, dienst NKO UZ Brussel)
 • Jogien Ancaer (Logopedist-mimetherapeut, zelfstandige praktijk Logo 2 Aalst)
 • Nele Kerstens (Logopedist-mimetherapeut, AZ Monica Antwerpen & APRA revalidatie)
 • Katleen Vandeput (Logopedist-mimetherapeut, RevArte Antwerpen)

Dit initiatief wordt mee ondersteund door volgende organisaties:

 • Facial Palsy UK: voor meer info over de sensibiliseringscampagne ‘Facial palsy awareness week’ in het Verenigd Koninkrijk van 1 tot 7 maart: www.facialpalsy.org.uk/help-us/facial-palsy-awareness-week/
 • Arteveldehogeschool, Gent
 • Thomas More Hogeschool, Antwerpen
 • SIG vzw, Gijzegem. Sig vzw zet zich in voor inclusie en integratie van personen met een beperking.
 • Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (VVL)


​Wil je als organisatie ook graag je steentje bijdragen? Neem dan zeker contact met ons op!