Programma

Terug naar de kern van doelgericht lesgeven in wiskunde zonder te verdrinken in alle verwachtingen en verplichtingen.

Doel: Deze workshop geeft je naast inzichten ook concrete handvaten om in je klas aan de slag te gaan.

We starten met het rekenboek, een vaak gebruikt didactisch middel in de klas om te rekenen. Gebruiken we het als middel of als doel?

Hoe pas ik mijn klasmanagement aan om alles nog beheersbaar te houden?

Wat moeten de leerlingen echt kunnen om een getuigschrift te behalen? We nemen de eindtermen en het leerplan erbij en houden het naast het werkboek.

Wat werkt en wat werkt minder goed voor alle kinderen? Principes van UDL toegepast.

Ook voor evaluatie hebben we aandacht. Welke toetsen bieden we de leerlingen aan?

Doelgroep

Workshop staat open voor leerkrachten lager onderwijs, zorgcoördinatoren, directies, studenten in de lerarenopleiding, collega’s hoger onderwijs, …

 

Komt onderstaande situatie je bekend voor?

Ik heb 8 kinderen met extra zorg in mijn klass: ASS, ADHD, dyslexie, dysorthografie, dyscalculie, ... ook nog twee hoogbegaafde kinderen en in totaal heb ik 24 kinderen in de klas. Al die verschillen, dat is oneindig differentiëren, onhaalbaar!

Dan is deze workshop zeker iets voor jou!

 

Wat breng je mee?

- het rekenboek waarmee je nu werkt in je klas en een bijhorende toets

- je leerplan wiskunde