Inhoud

Als creatief therapeut is het belangrijk dat je jezelf blijft bijscholen om zo (nieuwe) methodieken te leren kennen.

Deze namiddag biedt een breed gamma aan verschillende workshops. Je kiest bij inschrijving voor één workshop binnen een bepaald medium of een bepaalde methode, waar je de hele middag mee aan de slag gaat. De locatie en het aantal beschikbare plaatsen verschilt per workshop. 

Programma

Workshop 1: muziektherapie (VOLZET)
Af-stem-ming

Lesgever: Nele Fiers, muziektherapeute
Locatie: Arteveldehogeschool, campus Kantienberg, Voetweg 66, 9000 Gent, lokaal T.08.05 en T.08.06

Geïnspireerd door het gedachtegoed van Vocal Psychotherapy (Diane Austin) gaan we tijdens deze workshop aan de slag met onze adem en stem en wat deze kunnen betekenen binnen muziektherapeutische context. Gezien fijnbesnaarde afstemming het startpunt is in therapeutische processen, worden geen kant en klare werkvormen gepresenteerd; wel krijg je de kans om ervaringen en inspiratie op te doen die jezelf (als therapeut) en je eigen praktijk kunnen verrijken.
 

Workshop 2: dramatherapie
Van onderdrukking naar expressie

Lesgever: Thibaut Welkenhuyzen, dramatherapeut bij Plinthos, oprichter en dramatherapeut bij SPEL vzw
Locatie: Arteveldehogeschool, campus Leeuwstraat, Leeuwstraat 1, 9000 Gent, lokaal C.3.01

We gaan actief aan de slag met beeldentheater, waarbij we thema's m.b.t. onderdrukking verkennen. Hierbij gebruiken we ons lichaam om ons uit te drukken en als bron van informatie.  We onderzoeken onze verlangens en blokkades om op creatieve wijze antwoorden te vinden in onszelf.
 

Workshop 3: danstherapie
Danstherapie geïnspireerd vanuit de Lacaniaanse psychoanalyse

Lesgever: Melanie Foulon, dans- en bewegingstherapeute in de jeugdkliniek behandelunit van de kliniek Sint-Jozef in Pittem en praktijklector danstherapie aan de Arteveldehogeschool 
Locatie: danszaal LAGO Rozebroeken, Victor Braeckmanlaan 180, 9040 Sint-Amandsberg

In deze workshop wordt gewerkt aan de hand van de triptiek die centraal staat in de Lacaniaanse psychoanalyse: het reële, het imaginaire en het symbolische. Omdat in danstherapie het lichaam ons werkinstrument is, werken we rond de impact van de drie ordes op het lichamelijke. We buigen ons afsluitend over deze vragen: is het mogelijk om via de dans psychotische elementen te dragen, kan de pure jouissance 'aan banden worden gelegd binnen de dans'? 
 

Workshop 4: beeldende therapie (VOLZET)
Creërend (samen) lezen

Lesgever: Mileen Janssens, psycholoog-psychoanalytisch psychotherapeut met mensen van alle leeftijden. Begeleidt een SamenLezengroep (Vormingplus) met psychotische mensen in een psychiatrisch centrum en in een 'Groeiplek voor Jongeren'
Locatie: Arteveldehogeschool, campus Leeuwstraat, Leeuwstraat 1, 9000 Gent, lokaal C.2.03

Wat doen lezen en samen-lezen met de lezer en luisteraar? Theoretisch bespreken we – wat lezen betreft - vooral de visie van Deleuze op lezen (lezen is ontmoeting met het vreemde, een broeinest van open mogelijkheden, creëert een universum). In deze workshop komen volgende zaken aan bod: Samen Lezen/ Shared Reading volgens de methode van de Reader Organisation. Het onderzoek van Philip Davis over effecten van Shared Reading (op depressie). Mijn eigen ervaring met lezen in een groep met psychotische mensen. Ervaring met samenlezen: een kortverhaal en een gedicht. Nabespreking van deze ervaring.
 

Workshop 5: beeldende therapie (VOLZET)
Creatief schrijven

Lesgever: Elisabeth Serrus, beeldend therapeut op de afdeling Angst en stemming Karus Melle en opleidingscoördinator van de opleiding Creatieve therapie aan de Arteveldehogeschool
Locatie: Arteveldehogeschool, campus Leeuwstraat, Leeuwstraat 1, 9000 Gent, lokaal C.0.04

Binnen haar werk als beeldend therapeut op de afdeling Angst en stemming (Karus Melle) begeleidt Elisabeth Serrus de sessies creatief schrijven.
Het is de bedoeling dat iedereen aan het schrijven gaat. Het resultaat is niet het belangrijkste: ‘dichterlijke vrijheid’ geldt voor 100%.  We gaan aan de slag met concrete opdrachten. Er komt een proces op gang: via associatie of exploratie (niet resultaatgericht) gaan we naar de fantasie (doen alsof) en het onbewuste. Binnen een therapiesessie kunnen, afhankelijk van de groep, eigen mogelijkheden verruimd worden: sociale vaardigheden uitbreiden, veruitwendigen van een innerlijk proces, keuzes leren maken (afgrenzen). De resultaten worden voorgelezen in de groep. Er is geen benoeming van de bewustwording. Breng eventueel je eigen pen of stylo mee die makkelijk in je hand ligt.

Doelgroep

Creatief therapeuten in opleiding
Creatief therapeuten uit het werkveld bij diverse doelgroepen