Inhoud

De schaal belicht de zes domeinen van het rationeel model van het subjectief welbevinden van Marcoen en Grommen (2006) namelijk: het psychisch welbevinden, het lichamelijk welbevinden, het sociaal welbevinden, het materieel welbevinden, het cultureel welbevinden en het existentieel welbevinden. De gestandaardiseerde schaal verzamelt observaties van personen met dementie aan de hand van 30 uitspraken.

De eindscore geeft aan welke dimensie van het subjectief welbevinden de hoogste prioriteit heeft. Dit vormt de basis om die multidisciplinair doelen voorop te stellen en therapieën vorm te geven om te kunnen spreken van bewonersgerichte zorg bij ouderen met dementie.

Tijdens deze tweedaagse gaan we naast de theoretische achtergrond van de schaal in op de mogelijke toepassingen en het gebruik van het instrument.  Aan de hand van praktijkvoorbeelden leren we de scores te interpreteren. Na de eerste dag is het de bedoeling dat de deelnemers de schaal gaan toepassen in hun praktijk. Tijdens de tweede dag van deze vormingsreeks gaan we met deze ervaringen uit het werkveld verder aan de slag.  De observaties zijn een hulpmiddel om ons te richten op het kerngebied van het subjectief welbevinden.  We denken na hoe we dit concreet kunnen meenemen in therapie en het ruime activiteitenaanbod en de dagdagelijkse zorg.

Programma

9u15         Ontvangst
9u30         Voormiddag deel 1
11u00      Korte pauze
11u15      Voormiddag deel 2
12u15      Lunch met broodjes  
13u00      Namiddag deel 1
14u30      Pauze
14u45      Namiddag deel 2
16u00      Einde van de studiedag

Doelgroep

Deze reeks richt zich naar professionele zorgverleners die werken met personen met dementie.