Graduaat

Accounting Administration

120 studiepunten, Starten in februari mogelijk, Campus Kantienberg

Traject op maat

Kies zelf de duur van je traject 

De opleiding Accounting Administration duurt 2 of 3 jaar, afhankelijk van het traject dat je kiest. 

  • Het tweejarig traject is een voltijds dagtraject en is vooral bedoeld voor studenten die overdag aanwezig kunnen zijn in de lessen. Voor deze opleiding kan je enkel terecht in de leslocatie in Gent. Neem je alle modules op, dan heb je in het dagtraject gemiddeld 6 halve dagen per week les. Daarnaast doe je ongeveer 10 dagen per module aan werkplekleren. In het tweede jaar heb je minder theorie en meer werkplekleren. Je besteedt ook steeds tijd aan opdrachten, oefeningen, verslagen, ... Alles samen investeer je wekelijks ongeveer 35 uur in je opleiding.
  • Het driejarig traject is een begeleid afstandstraject waarbij blended learning centraal staat. Dat betekent dat je contactmomenten combineert met online lespakketten, oefeningen en begeleide zelfstudie. Dit traject is vooral bedoeld voor mensen die een job of gezin willen combineren met een opleiding. De lessen van dit traject worden gegeven op twee plaatsen (Oudenaarde/Gent).  Jij kiest dus zelf waar je de opleiding volgt. Je hebt gemiddeld 4 contactmomenten per module op de campus. We bundelen het werkplekleren in een module. In het tweede jaar ga je vaker werkplekleren en neemt het aantal lessen af. Je werkt ook aan zelfstudie, opdrachten, oefeningen, verslagen en besteedt zo 23 uur tijd per week aan je opleiding. De contactmomenten ‘s avonds zijn bedoeld om je te ondersteunen bij je zelfstudie. Je krijgt extra toelichting, je kan vragen stellen en je leert bij van de vragen van je medecursisten.

Welke keuze je ook maakt: uiteindelijk zijn beide trajecten gelijkwaardig (120 studiepunten) en worden dezelfde inhouden en leerresultaten nagestreefd. Ook de flexibiliteit (welke module je wanneer volgt en hoe je de vakken verspreidt) is bij beide trajecten gegarandeerd.

Toen ik op een infoavond vernam dat je bepaalde graduaatsopleidingen voortaan ook in dagonderwijs kon volgen, was mijn interesse meteen gewekt. Ik had wel al wat werkervaring, maar eigenlijk droom ik al een tijdje van een boekhoudkundige job. Dat was moeilijk zonder hoger diploma. En dus heb ik de knoop doorgehakt en ben ik weer gaan studeren. Ik moet nog veel te lang werken om iets te blijven doen waar ik geen voldoening aan beleef!

Sara De Marie,  Student Graduaat Accounting Administration