Hoe ziet je opleiding eruit?

Hets standaardtraject voor het graduaat Informatiebeheer: bibliotheek en archief duurt drie jaar, bestaat uit 120 studiepunten, bevat 4 stages en heeft 2 afstudeerrichtingen.

Hoeveel uur les heb je?

Ongeveer 14 uur per week. Daarnaast besteed je ongeveer 1 dag per week aan werkplekleren, praktijkoefeningen, verslagen ... Alles samen investeer je wekelijks zo’n 25 uur in je opleiding.

Op welke dagen heb je les?

In het eerste jaar heb je een volledige dag les op dinsdag en vrijdag. Deze lesdagen zijn onder voorbehoud van de opmaak van het lessenrooster. De lessen in het tweede en derde jaar vallen op andere dagen zodat je vakken uit verschillende jaren kan combineren. Het lessenrooster is beschikbaar vanaf eind augustus.

Hoe groot zijn de groepen?

Een klasgroep telt meestal 20 studenten. Meer praktijkgerichte modules volg je met ongeveer 10 studenten.

Afstudeerproject

In het derde jaar werk je een afstudeerproject uit. Dat doe je in een reële arbeidscontext: in een bibliotheek of een archief. Afhankelijk van de stageplaats die je kiest volg je de vakken ‘collectieontwikkeling’ en ‘bibliotheeksoftware’ (afstudeerrichting Bibliotheek) of ‘archiefvorming, selectie en opname’ en ‘archiefbeheer: inhoudelijk en logistiek’ (afstudeerrichting Archief).

Werkplekleren of stages

Geen betere manier om de informatiesector te leren kennen dan de échte praktijk! Werkplekleren vormt daarom de ruggengraat van de opleiding.

Steeds meer zelfsturend

In het eerste jaar voer je korte opdrachten uit in het werkveld, om je professionele vaardigheden aan te scherpen. In de loop van tweede jaar trek je voor een langere periode naar twee verschillende organisaties, waar je iets meer verantwoordelijkheden opneemt. Tijdens het derde jaar werk je autonoom aan een afstudeerproject in een bibliotheek of archief.

Theorie + praktijk

Je vertrekt naar je werkplek met de theoretische basis die je meekreeg in de les. Maar je keert ook terug naar de les met een hoop praktijkvoorbeelden. Op die manier is er een uitstekende wisselwerking tussen theorie en praktijk.

Werkplekcoach

Tijdens het werkplekleren word je begeleid door een mentor van je werkplek en een praktijkdocent van de opleiding. Zo sta je er nooit alleen voor bij vragen of problemen.