Hoe ziet je opleiding eruit?

Het standaardtraject voor het Graduaat Maatschappelijk werk duurt drie jaar, bestaat uit 120 studiepunten en omvat 1200 uur praktijk.

Hoeveel lesuren heb je?

Gemiddeld 14 uur per week. Daarnaast ga je ongeveer 1,5 dag per week werkplekleren. Je besteedt ook tijd aan opdrachten, oefeningen, verslagen ... Alles samen investeer je wekelijks ongeveer 25 uur in je opleiding.

Op welke dagen heb je les?

In het eerste jaar heb je les op dinsdag en woensdag. Deze lesdagen zijn ondervoorbehoud van de opmaak van het lessenrooster. In het eerste semester begeleiden we je in het vinden van een geschikte praktijkplaats. Vanaf het tweede semester doe je naast deze lessen 240u praktijk per semester.

Hoe groot zijn de groepen?

Een klasgroep telt ongeveer 25 studenten. Voor sommige theorievakken zit je samen met twee klasgroepen, voor meer praktijkgerichte vakken wordt de groep opgesplitst.

Focus in het eerste jaar

  • Je maakt kennis met het werkveld zodat je een goed beeld krijgt van wat maatschappelijk werk en dienstverlening precies is.
  • ​Je past de theorie toe op een zelfgekozen stageplaats.

Focus in het tweede jaar

  • Je werkt op een praktijkplaats aan beroepsspecifieke competenties.
  • Je verwerft inzicht in theoretische en methodieken.

Focus in het derde jaar

  • Je oefent op het systematisch en doelgericht inzetten van methodieken.
  • Je leert kritisch denken en handelen.
  • Je participeert aan het breder hulpverleningsaanbod.
  • Je toont je competenties aan in een afstudeerproject

Benieuwd naar de studievakken en studiepunten van deze opleiding? Kom er snel alles over te weten.