Getuigenissen oud-studenten

"Toen ik met de opleiding startte, wou ik in eerste instantie vooral theoretische kapstokken verwerven. Ik had net de juridische wereld achter mij gelaten en gekozen voor de sociale sector. Getekend door mijn verleden voelde ik me in het begin onzeker in het werkveld, omdat ik nog niet de ‘passende’ kennis had."

Ander mensbeeld

"Tijdens de opleiding kreeg ik snel nieuwe inzichten, zowel professioneel als persoonlijk, en veranderde mijn mensbeeld. Van een resultaatgerichte, rationele aanpak evolueerde ik naar een mensgerichte aanpak waarbij een open houding en authenticiteit centraal staan."

Steun van docenten en cursisten

"Dankzij de ondersteuning van mijn docenten groeide mijn zelfvertrouwen en kon ik oude angsten overwinnen en nieuwe uitdagingen aangaan. De interacties met medecursisten waren ook erg verrijkend: tijdens groepsdiscussies verruimde ik mijn kennis en stimuleerden we elkaar door ons engagement in het streven naar een betere samenleving. Mijn stageplaats vzw Jong bood me vertrouwen, vrijheid en de kans om te proeven van alle beroepsrollen in deze opleiding. Al die ingrediënten maken dat ik nu bewuster en gelukkiger in het professionele leven sta."