Hoe ziet je opleiding eruit?

Het standaardtraject voor het Graduaat Sociaal-Cultureel Werk duurt drie jaar, bestaat uit 120 studiepunten en bevat 1340 uur praktijk.

Hoeveel lesuren heb je?

Gemiddeld 14 uur per week. Daarnaast ga je ongeveer 1,5 dag per week werkplekleren. Je besteedt ook tijd aan opdrachten, oefeningen, verslagen ... Alles samen investeer je wekelijks ongeveer 25 uur in je opleiding.

Op welke dagen heb je les?

In het eerste jaar heb je les op dinsdag en woensdag. Deze lesdagen zijn ondervoorbehoud van de opmaak van het lessenrooster. Je doet naast deze lessen in het eerste semester 180u praktijk per semester. Vanaf het tweede semester doe je 240u praktijk.

Hoe groot zijn de groepen?

Een klasgroep telt ongeveer 25 studenten. Meer praktijkgerichte vakken volg je in kleinere groepen, met gemiddeld 12 studenten.

Mensen empoweren

Ben jij maatschappelijk geëngageerd? Wil je kwetsbare groepen zoals jongeren met een beperking, volwassenen in armoede ... activeren en motiveren? Of is het je ambitie om mensen samen te brengen door middel van culturele evenementen? Wij geven je de nodige praktische en theoretische bagage. 

Verschillende beroepsrollen

Beroepspraktijk loopt als een rode draad doorheen de opleiding. Je oefent zes beroepsrollen in: teamspeler, doel-groepwerker, beleids-werker, projectmatig werker, coach en samenwerker. Geleidelijk doe je dat met meer verantwoordelijkheid en zelfstandigheid.

Focus in het eerste jaar

  • Je maakt kennis met het werkveld.
  • Inleidende opleidingsonderdelen ondersteunen de praktijk.

Focus in het tweede jaar

  • Je werkt op je praktijkplaats verder aan je beroepsspecifieke competenties.  
  • Je verwerft inzicht in theoretische en methodische kaders.     

Focus in het derde jaar

  •  Je leert kritisch denken en handelen.
  • Je gaat concreet aan de slag met de verschillende beroepsrollen.
  • Je toont je competenties aan in een afstudeerproject.

Benieuwd naar de studievakken en studiepunten van deze opleiding? Kom er snel alles over te weten.