Graduaat

Tolk Vlaamse Gebarentaal

Uitdovende opleiding, Geen inschrijvingen meer mogelijk voor 2021-2022, Campus Tinelstraat

Opgelet: uitdovende opleiding
Na een beslissing van de Vlaamse Overheid valt de opleiding Tolk Vlaamse Gebarentaal vanaf academiejaar 2021-2022 onder niveau 7 van het hoger onderwijs (academische masteropleidingen). Dat betekent dat Arteveldehogeschool de graduaatsopleiding Tolk Vlaamse Gebarentaal vanaf september 2021 enkel nog uitdovend aanbiedt en hiervoor geen nieuwe studenten meer bij Arteveldehogeschool kunnen starten. Huidige studenten kunnen hun programma wel nog verderzetten.

Getuigenissen oud-studenten

"Nadat ik was afgestudeerd als Bachelor Orthopedagogie voelde ik me nog niet rijp voor de arbeidsmarkt. Daarom heb ik deze opleiding gekozen. Ik had absoluut geen voorkennis van Vlaamse Gebarentaal of van doven en hun cultuur. Ik had er dus ook geen idee van hoe intens het zou worden."

"Ik heb in het eerste jaar bewust gekozen om me alleen te focussen op de opleiding. Zo kon ik veel tijd investeren om me de Vlaamse Gebarentaal eigen te maken. De volgende twee jaar werkte ik deeltijds als assistente van een doofblinde persoon, wat mijn leerproces uiteraard ten goede kwam. Je kan namelijk heel wat eigen accenten leggen in de opleiding."

Leen Wellekens - alumna Tolk Vlaamse Gebarentaal en voltijds tolk

"Was het de moeite? Zeker. Ik ben nu negen maanden aan de slag als tolk en het is een geweldig toffe job die me elke dag weer verrijkt. Ik kom op heel wat verschillende plekken, ontmoet boeiende horende en dove mensen en leer erg veel bij, wat mijn blik alleen maar verruimt.”

Reine De Laat - tolk Vlaamse Gebarentaal in bijberoep

“Al vanaf de eerste les wordt er uitsluitend gecommuniceerd in Vlaamse gebarentaal. In het begin is dat wel wennen, maar het is de ideale manier om een nieuwe taal te leren.”

Mathieu - student Graduaat Tolk Vlaamse Gebarentaal

 

Word jij student aan Arteveldehogeschool?

Ben jij geïnteresseerd in een specifieke opleiding of meerdere opleidingen aan onze hogeschool? Of wil je graag op de hoogte blijven van infodagen, workshops en andere activiteiten die je helpen bij je studiekeuze?

Hou mij op de hoogte

Wil je graag in contact blijven met onze hogeschool?

Via onderzoeksprojecten, stages, bachelorproeven en andere samenwerkingen zorgen we voor een duurzame en nauwe relatie met het werkveld. Wil je graag dat we jou ook op de hoogte houden van onze werking en initiatieven?

Ik wil graag geïnformeerd worden