Graduaat

Tolk Vlaamse Gebarentaal

Uitdovende opleiding, Geen inschrijvingen meer mogelijk voor 2021-2022, Campus Tinelstraat

Opgelet: uitdovende opleiding
Na een beslissing van de Vlaamse Overheid valt de opleiding Tolk Vlaamse Gebarentaal vanaf academiejaar 2021-2022 onder niveau 7 van het hoger onderwijs (academische masteropleidingen). Dat betekent dat Arteveldehogeschool de graduaatsopleiding Tolk Vlaamse Gebarentaal vanaf september 2021 enkel nog uitdovend aanbiedt en hiervoor geen nieuwe studenten meer bij Arteveldehogeschool kunnen starten. Huidige studenten kunnen hun programma wel nog verderzetten.

Hoe ziet je opleiding eruit?

Het standaardtraject voor het graduaat Tolk Vlaamse Gebarentaal duurt vier jaar, bestaat uit 120 studiepunten en omvat 480 uur praktijk.

Hoeveel lesuren heb je?

Gemiddeld 9 uur per week. Daarnaast doe je 2 tot 4 uur per week aan werkplekleren. Je besteedt ook tijd aan opdrachten, oefeningen, verslagen ... Alles samen investeer je wekelijks ongeveer 18 tot 20 uur in je opleiding. 

Op welke dagen heb je les?

In het eerste jaar heb je les op maandag en zaterdag (om de 2 weken). Bij veel inschrijvingen wordt de groep voor de module VGT 1 gesplitst in een maandaggroep en een donderdaggroep. Voor de overige modules van het eerste jaar gebeurt dit niet. We willen ervoor zorgen dat beide groepen even groot zijn vandaar dat wij zelf de studenten verdelen over de maandag- en donderdaggroep.

Uurrooster Vlaamse Gebarentaal 1 (maandaggroep)

Uurrooster Vlaamse Gebarentaal 1 (donderdaggroep)

Uurrooster Praktijk VGT 1

Uurrooster Nederlandse taalvaardigheid 1

Uurrooster Grammatica en taalkunde VGT

Uurrooster Dovengemeenschap

Focus in het eerste jaar

 • Kennismaking met Vlaamse Gebarentaal
 • Kennis en cultuur van de dovengemeenschap
 • Grammatica en taalkunde Vlaamse Gebarentaal
 • Introductie van de praktijk
 • Verfijnen van de kennis van Nederlandse taalvaardigheid

Focus in het tweede jaar

 • Taalverwerving Vlaamse Gebarentaal
 • Uitdieping van de Nederlandse taalvaardigheid
 •  Verkenning van het tolkproces

Focus in het derde jaar

 • Uitdiepen Vlaamse Gebarentaal
 • Initiatie in het tolken

Focus in het vierde jaar

 • Tolken
 • Tolken in specifieke settings en met specifieke doelgroepen

Benieuwd naar de studievakken en studiepunten van deze opleiding? Kom er snel alles over te weten. 

Word jij student aan Arteveldehogeschool?

Ben jij geïnteresseerd in een specifieke opleiding of meerdere opleidingen aan onze hogeschool? Of wil je graag op de hoogte blijven van infodagen, workshops en andere activiteiten die je helpen bij je studiekeuze?

Hou mij op de hoogte

Wil je graag in contact blijven met onze hogeschool?

Via onderzoeksprojecten, stages, bachelorproeven en andere samenwerkingen zorgen we voor een duurzame en nauwe relatie met het werkveld. Wil je graag dat we jou ook op de hoogte houden van onze werking en initiatieven?

Ik wil graag geïnformeerd worden