Graduaat

Tolk Vlaamse Gebarentaal

Uitdovende opleiding, Geen inschrijvingen meer mogelijk voor 2021-2022, Campus Tinelstraat

Opgelet: uitdovende opleiding
Na een beslissing van de Vlaamse Overheid valt de opleiding Tolk Vlaamse Gebarentaal vanaf academiejaar 2021-2022 onder niveau 7 van het hoger onderwijs (academische masteropleidingen). Dat betekent dat Arteveldehogeschool de graduaatsopleiding Tolk Vlaamse Gebarentaal vanaf september 2021 enkel nog uitdovend aanbiedt en hiervoor geen nieuwe studenten meer bij Arteveldehogeschool kunnen starten. Huidige studenten kunnen hun programma wel nog verderzetten.

Wat na de opleiding?

Eindeloos veel jobmogelijkheden

Geloof het maar, tegenwoordig zijn er overal tolken Vlaamse Gebarentaal tekort. Je vindt dus gegarandeerd werk.

100 % is één jaar na het afstuderen al aan het werk

Waar kan je aan de slag?

Overal waar dove, slechthorende en horende mensen met elkaar communiceren, zijn er tolken nodig. Als tolk vorm jij samen met je dove en horende klant een professioneel team. Daarnaast schakelen organisaties vaak tolken Vlaamse Gebarentaal in om hun activiteiten toegankelijk te maken.

Werken voor jezelf

Tolken Vlaamse Gebarentaal oefenen hun job uit als zelfstandige in hoofd- of bijberoep. Een statuut dat veel vrijheid en flexibiliteit garandeert.

Of studeer je liever verder?

Een nieuwe taal leer je niet in een-twee-drie. In tegenstelling tot de meeste graduaten duurt de opleiding Tolk Vlaamse Gebarentaal daarom vier jaar. Afgestudeerden gaan dan ook meestal meteen aan de slag. Maar misschien is jouw honger naar kennis nog niet gestild?

Je kennis verbreden

Wil je de sociaal-agogische wereld of de communicatiesector toch nog wat beter leren kennen? Arteveldehogeschool biedt nog heel wat interessante graduaatsopleidingen en bacheloropleidingen aan. 

Word jij student aan Arteveldehogeschool?

Ben jij geïnteresseerd in een specifieke opleiding of meerdere opleidingen aan onze hogeschool? Of wil je graag op de hoogte blijven van infodagen, workshops en andere activiteiten die je helpen bij je studiekeuze?

Hou mij op de hoogte

Wil je graag in contact blijven met onze hogeschool?

Via onderzoeksprojecten, stages, bachelorproeven en andere samenwerkingen zorgen we voor een duurzame en nauwe relatie met het werkveld. Wil je graag dat we jou ook op de hoogte houden van onze werking en initiatieven?

Ik wil graag geïnformeerd worden