Praktische info

Toelatingsvoorwaarden

Om met een graduaatsopleiding te kunnen starten, moet je beschikken over een van deze studiebewijzen:

  • een getuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad secundair onderwijs (bijv. 6 BSO) dat minstens 3 jaar behaald is. Als de kandidaat-student dit niet heeft kan hij aan de hand van een toelatingsproef toch proberen om toegang te krijgen tot het hoger onderwijs. 
  • een diploma secundair onderwijs
  • een hiermee gelijkgesteld getuigschrift

Heb je geen diploma secundair onderwijs, dan kan je je graduaatsopleiding combineren met aanvullende algemene vorming. Zo behaal je alsnog je diploma secundair onderwijs. Meer info vind je hier. 

Eventuele toelatingsproef

Wie niet over één van bovenstaande studiebewijzen beschikt, moet slagen in een toelatingsproef. De toelatingsproef wordt afgenomen door de Associatie Universiteit Gent. Deze toelatingsproef bestaat uit twee delen (taalvaardigheden en rekenvaardigheden) en is op het niveau van het zesde jaar BSO. Kandidaat-studenten moeten minimum 18 jaar zijn om te kunnen deelnemen aan de proef en de proef kan slechts één maal per academiejaar afgelegd worden. Je kan op 2 momenten de proef afleggen. Dit zal in de loop van juni en september zijn (met het oog op starten in september 2019).

Kandidaat-studenten die een graduaatsopleiding willen volgen aan Hogent of Howest zullen dus dezelfde proef afleggen. De kandidaat-studenten die slagen voor de proef krijgen een bewijs van toelating, uitgereikt door de AUGent, dat onbeperkt geldig is en aanvaard wordt door elke hogeschool van de AUGent. Het betreft een algemene toelating tot een graduaatsopleiding en het is dus niet opleidingsspecifiek. Een bewijs van toelating voor de bacheloropleiding is ook geldig voor de toelating tot een graduaatsopleiding maar omgekeerd is dit niet het geval.

Hoe kan je deelnemen aan de toelatingsproef? Je kan je aanmelden door je naam (voor- en familienaam), e-mailadres, GSM nummer en de graduaatsopleiding die je wenst te volgen door te mailen naar studieadvies@arteveldehs.be. Een medewerker van de Associatie Universiteit Gent zal een paar weken voorafgaand aan de proef contact opnemen om je uit te nodigen voor de toelatingsproef.

Vragen over de toelatingsproef? Neem gerust contact op met de dienst studieadvies.

Hoeveel kost de opleiding?

Eén voltijds jaar van 60 studiepunten kost € 938,80. Neem je minder studiepunten op, dan wordt het inschrijvingsgeld verminderd. Beursstudenten betalen  € 110,80. Je studiemateriaal kost ongeveer € 135 per jaar. Alle bedragen onder voorbehoud.

Als student aan de Arteveldehogeschool kan je een kwalitatieve laptop kopen tegen een gunstige prijs. Het aanbod is volledig vrijblijvend, je mag uiteraard ook elders een laptop aankopen.

Hoeveel lesuren heb je?

Gemiddeld 24 uur per week. Je besteedt ook tijd aan opdrachten, oefeningen, werkplekleren ... Alles samen investeer je wekelijks ongeveer 40 uur in je opleiding. 

Wat is een studiepunt?

Het aantal studiepunten weerspiegelt de studielast voor de student. Eén studiepunt staat gelijk aan ongeveer  25 à 30 uur ‘werk’: lessen bijwonen, taken maken, studeren … De volledige graduaatsopleiding bestaat uit 120 studiepunten, gespreid over twee jaar. 

Hoe en wanneer inschrijven?

Online registreren kan vanaf  23 februari 2019. Dat verbindt je tot niets, maar je wint wel tijd als je je effectief komt inschrijven. Dat kan vanaf  28 juni 2019. Dan meld je  je persoonlijk aan en betaal je  het inschrijvingsgeld. Meer info op www.arteveldehogeschool.be/inschrijven

Zal je de opleiding aankunnen?

Dat hangt niet alleen af van wat je kent en kunt, maar ook van je motivatie, je inzet en je studiemethode. Met specifieke vragen over de opleiding kan je terecht bij de coördinator of de trajectbegeleider. Heb je tijdens de opleiding zorgvragen, dan staan onze coaches voor je klaar.  

Hoe ziet een academiejaar eruit?

Het academiejaar start op maandag 16 september 2019. Er zijn 2 semesters (september-januari en februari-juni) met tussenin een week vakantie (3 t.e.m. 7 februari 2020).

Hoe groot zijn de groepen?

Wij streven naar klasgroepen van maximaal 25 studenten. Zo kunnen we iedereen de beste persoonlijke ondersteuning bieden.