Ontdek je opleidingsprogramma

Hieronder vind je het volledige studieprogramma voor het Graduaat Verpleegkunde terug (academiejaar 2019 - 2020).

Elke module bestaat uit dezelfde vier hoofdthema’s die de rode draad vormen doorheen de opleiding. Een thema is een bundeling van verschillende vakken. 

Visie op verpleegkunde

In ‘Visie op verpleegkunde’ leer je elke mens ’centraal’ te zien in al zijn aspecten (holistisch). Dat standpunt schept een referentiekader om met een verruimde blik kritisch naar de zorg te kijken.

Verpleegkundige kennis en vaardigheden

Dit thema richt zich op de kernopdracht van de verpleegkunde: de professionele zorgverlening. Je bouwt kennis op over het menselijk functioneren, de anatomie, fysiologie, pathologie ... Alles wordt gekaderd binnen het verpleegkundig handelen in diverse zorgcontexten.

Communicatie en psychologie / communicatie en sociale vaardigheden

In het thema ‘Communicatie en psychologie’ ligt de focus op het ontwikkelen van basisvaardigheden, nodig voor een goede communicatie met de zorgvragers en het team. Je leert ook kritisch te reflecteren over je eigen handelen.

Maatschappij en gezondheidszorg

In dit thema verdiep je je in de gezondheids- en welzijnszorg. Je maakt kennis met de ethische en multiculturele aspecten van de zorg, de wettelijke regelgeving van de verpleegkunde, beroepsgeheim en patiëntenrechten.

Wil je meer info over elk vak van deze opleiding?

Raadpleeg de studiegids (ECTS-fiches)

In de studiegids kies je eerst de opleiding en het traject waarover je meer wil weten.
Klik 'Zoeken' en je kan snel naar de inhoud en leerdoelen van elk vak.
 

Downloaden