Inhoud

De invulling van deze reeks combineert een boeiende mix van recente onderzoekmatige inzichten, klinische ervaring en praktijkgerichte casussen. Door middel van 'praktijk'-opdrachten die tijdens de terugkomdagen besproken worden, wordt een specifieke training aan deelnemende ergotherapeuten geboden.

Data

Dag 1: donderdag 15 november 2018

8u45  Onthaal
9u00  Voormiddagprogramma met pauze
12u30 Pauze met broodjeslunch
13u30 Namiddagprogramma met pauze
17u00 Afronding van de vormingsdag

Dag 2: donderdag 13 december 2018

13u30 Namiddagprogramma met pauze
17u00 Afronding van de vormingsdag

Dag 3: donderdag 24 januari 2019

13u30 Namiddagprogramma met pauze
17u00 Afronding van de vormingsdag

Programma

Deze bijscholingsreeks bestaat uit 3 thema's:

 • Dementie, diagnostiek en behandeling - BIA (donderdag 15 november 2018)
  • Dementie, diagnostiek en behandeling – state of the art
   • Belang van (vroegtijdige) diagnostiek 
   • Onderscheid tussen ziekte- en zorgdiagnostiek
   • Componenten van diagnostiek en het verband tussen functionele-, neuropsychologische- en medische evaluatie
   • Behandeling van dementie
  • De Brussels Integrated Activities of Daily Living scale (BIA)
   • Nut van ADL-evaluatie in de diagnostiek van dementie en aanverwante aandoeningen
   • Kennismaking met de BIA – correct gebruik en concrete toepassing in de praktijk
   • Bespreking van de praktijkopdracht
 • Interpretatie resultaten en rapportage van de BIA (donderdagnamiddag 13 december 2018)
  • Terugkoppeling van de praktijkopdracht en bespreking van concrete tips en praktijkvoorbeelden om hier verder mee aan de slag te gaan
  • Verdieping in de interpretatie van de resultaten en de rapportage van de resultaten
 • Klinisch gebruik van de BIA (donderdagnamiddag 24  januari 2019)
  • Intervisiemoment aan de hand van de praktijkopdracht – uitwisseling van ervaringen en verdieping in het klinisch gebruik van de BIA

Doelgroep

Deze vormingsreeks richt zich heel specifiek naar ergotherapeuten die diagnostisch werk doen in de praktijk.  We denken hierbij aan ergotherapeuten die werkzaam zijn in het Zorgprogramma voor de Geriatrische Patiënt, op de dienst neurologie, in geheugenklinieken, revalidatiecentra of psychiatrische ziekenhuizen.

Lesgevers

Deze vormingsreeks wordt gegeven en begeleid door prof. dr. Ellen Gorus (VUB, UZ Brussel), prof. dr. Patricia De Vriendt (VUB, Arteveldehogeschool en UGent) en drs. Elise Cornelis (UZ Brussel, VUB en Arteveldehogeschool).