Programma

Om je vertrouwd te maken met alle vaardigheden die een business event manager nodig heeft, brengen experts jou hun kennis over en bouw je ook aan je professionele netwerk. Samen vormt dit een perfecte voorbereiding voor een excellente start als business event manager.

Hoe ziet de opleiding eruit?

Het postgraduaat loopt over 1 academiejaar en start midden september. De opleiding omvat 20 studiepunten en omvat zowel een theoretisch luik (opgedeeld in 4 modules) als een praktijkproject. De eerste drie modules worden ingericht tijdens het eerste semester, de vierde theoriemodule en het praktijkproject tijdens het tweede semester.

In het eerste semester leggen we de nadruk op het verwerven van basiscompetenties voor de organisatie van beurzen en evenementen. Je leert projectmatig werken en activiteiten en projecten zorgvuldig plannen en opvolgen. Naast de contactmomenten per module, werk je aan een werkstuk en een examen om te toetsen of je de overgedragen kennis verworven hebt. Het is aangewezen dat je tussentijds het materiaal op de digitale leeromgeving doorneemt en de vakliteratuur van dichtbij opvolgt.

Het tweede semester staat grotendeels in het teken van een real life praktijkproject: een businessevenement voorbereiden, uitwerken en organiseren voor een externe opdrachtgever in samenwerking met een projectgroep. Dat kan in verschillende vormen: een congres, een personeelsfeest, een workshop, een productpresentatie, een symposium, een persconferentie, een beurs,... Dankzij individuele begeleiding, groepscoaching, expertiseoverdracht, netwerking en uitwisseling van ervaringen met je collegacursisten, ben je in staat een professioneel businesseventplan op te stellen. Hiervoor mag je rekenen op een tijdsbesteding van ongeveer 100 uren per cursist.

Semester 1:

  • Strategisch Event Management
  • Account Management
  • Event Communication

Semester 2:

  • Project Management
  • Praktijkproject

Raadpleeg de ECTS-fiches voor meer informatie over elk opleidingsonderdeel.