Iets voor jou?

We richten ons op hulpverleners die een therapeutisch mandaat hebben of kunnen verwerven. We spreken dan onder andere over psychologen, agogen, pedagogen, maatschappelijk werkers, gezinsbegeleiders of psychotherapeuten.

De contextuele praktijk moet bestaan uit minstens 5 cliëntsystemen (individu, gezin, partners, therapiegroep) per week.

Welke competenties heb ik nodig?

De competenties zijn onder meer afgeleid uit de beroepscode van de Vereniging van Contextueel Werkers (2013). Het betreft hier enkel de vaardigheden die specifiek zijn voor hun werk. Die competenties worden geformuleerd via de verschillende beroepsrollen.

  •     Beroepsrol 1: Een therapeutisch relatie aangaan
  •     Beroepsrol 2: Taxeren van de context en komen tot een diagnosevorming
  •     Beroepsrol 3: Opbouwen van een therapieproces
  •     Beroepsrol 4: Psychotherapeutisch begeleiden en interventies plegen
  •     Beroepsrol 5: Werken in een organisatie of in een netwerk of als zelfstandig therapeut
  •     Beroepsrol 6 : Professioneel en ethisch handelen

Klik hier voor een document met alle competenties.