Wat is het postgraduaat Verpleegkundige in de huisartsenpraktijk?

De eerste lijn is een zorglandschap in volle evolutie. Ook de huisartsenpraktijken vragen zich af hoe ze op de veranderende zorgvragen en de veranderende maatschappelijke context het best een antwoord kunnen bieden. De evolutie is duidelijk: in de toekomst zullen er minder huisartsen zijn, en dus stijgt de nood aan anders georganiseerde en beter ondersteunde praktijken. Als verpleegkundige kan je een essentiële rol opnemen in deze ondersteuning. Dit postgraduaat bereidt je hier op voor. 

In dit postgraduaat ligt de focus op preventie en op kwalitatieve begeleiding, educatie en coaching van patiënten met chronische aandoeningen en kwetsbare groepen in onze samenleving. Daarnaast geven we je inzichten en kennis mee om taken rond efficiënte organisatie van de praktijk, kwaliteit en (zorg)coördinatie op te nemen, in nauwe samenwerking met de huisarts en de andere aanwezige hulpverleners. In de stage kan je deze inzichten toepassen in de praktijk. 

Je leert hoe je binnen een huisartsenpraktijk evidence based en protocolair kan werken als verpleegkundige. Doorheen de lessen krijg je een brede kijk op de eerste lijn en de werking van een huisartsenpraktijk. Tijdens de stage die je loopt leer je de theorie te integreren in de praktijk en zo is deze opleiding het ideale startpunt om aan de slag te gaan in een huisartsenpraktijk, multidisciplinaire groepspraktijk of medisch huis.