Diabeteseducator aanpak

Zo'n 8% van de volwassen Belgische bevolking lijdt aan Diabetes Mellitus type 2. Tegen 2025 verwacht men dat dit percentage zal stijgen naar 9,5%. Daarnaast is er ook een sterke stijging bij DM type 1. Tijdens deze opleiding leer je personen met diabetes en hun familie bijstaan en verzorgen. Dankzij een uitgebreide vakkennis kan je antwoord geven op hun vele vragen en onzekerheden.
 

Waarom deze opleiding?

Binnen de opleiding leer je mensen met diabetes informeren, motiveren en stimuleren tot gedragsverandering. Zo help je hen het juiste evenwicht vinden tussen het medisch gewenste en het sociaal haalbare, op maat van de persoon met diabetes (therapeutische patiënteneducatie).
De opleiding richt zich tot een multidisciplinair team van verpleegkundigen, diëtisten, podologen, kinesisten, psychologen en anderen. 

Therapeutische patienteneducatie houdt in:

  • Patiënten stimuleren tot zelfzorg
  • Motivatietechnieken uitwerken
  • Interdisciplinaire benadering
  • Cultuurbeleving inpassen in de patiëntenzorg.

Medische en sociale ontwikkelingen hebben ertoe bijgedragen dat de behandeling verandert van een strak behandelingsschema naar flexibel zelfmanagement. De educator heeft een sleutelpositie, zowel in de eerste- als in de tweedelijnszorg. De educator staat in voor het bewaken van het zorgproces, de directe begeleiding, de educatie, het zelfzorggedrag en de psychosociale context van elke patiënt. Bovendien wordt van de educator verwacht dat hij de therapeutische aanpak uitvoert met enthousiasme, vastberadenheid en wijsheid.

Door de sterke toename van de zorgvraag zal de zorgorganisatie in de toekomst meer en meer gescreend worden op kwaliteit en effectiviteit. De aanpak is daarom geëvolueerd tot een geïntegreerd en multidisciplinair geheel. De groeiende multdisciplinaire samenwerking vormt een uitdaging voor elke educator. Goede diabeteszorg vergt maatwerk.
 

Hoe ziet de opleiding eruit?

Het opleidingsprogramma omvat 25 studiepunten en is ingedeeld in 5 opleidingsonderdelen, OLOD’s. Ieder opleidingsonderdeel bevat naast 20 lesdagen (contacturen) een ruim pakket uren zelfstudie voor het doornemen van aanbevolen literatuur, het aanleren van vaardigheden en verwerken van de leerstof. Het opleidingsonderdeel casuïstiek in de diabetologie omvat de verwerking van de theorie– en de praktijkcomponent.