Programma

De postgraduaatopleiding telt 25 studiepunten (SP) en is ingedeeld in 5 opleidingsonderdelen (OLOD’s). Ieder opleidingsonderdeel bevat naast een aantal lesdagen (contacturen) een ruim pakket uren zelfstudie voor het doornemen van aanbevolen literatuur, het aanleren van vaardigheden en verwerken van de leerstof.

Het opleidingsonderdeel casuïstiek in de diabetologie omvat de verwerking van de theorie– en de praktijkcomponent.

In de ECTS-fiches lees  je de details van elk opleidingsonderdeel.
 

Naam OPLEIDINGSONDERDEEL STUDIEPUNTEN
Medische Pathologie 3
Zorgverstrekking in de diabetologie 4
Organisatie en management van het multidisciplinair team 3

Stage en portfolio
- stage + paper
- portfolio

7
- 4
- 3
Casuïstiek in de diabetologie 8

 

Het lessenpakket wordt verdeeld over

  • 19 lesdagen, telkens van 9 uur tot 17 uur en één verplichte studiedag, m.a.w. totaal 20 dagen
  • een stagepakket van minimum 56 uur 

Naast bovenstaand lessenpakket moet er nog 16 uur bijscholing gevolgd worden in eigen tijd.

Via onderstaand bestand  ziet u de voorlopige planning van de lesdag diabeteseducator 2019-2020

Examen

Om te kunnen deelnemen aan het examen moet de cursist het minimum aantal stage uren kunnen bewijzen.
Het examen bestaat uit een schriftelijk deel en een mondeling deel. Een stagepaper en een portfolio maken deel uit van de examenopdracht. 
 

Locatie

De lessen worden gegeven op campus Kantienberg.
Bereikbaarheid en parkeermogelijkheid vind je hier.
De trainingsdagen TPE zijn residentieel en gaan door op een andere locatie. 
 

Getuigschrift

Cursisten met een HBO5-diploma ontvangen geen getuigschrift, maar een attest van de gevolgde lessen.