Programma

De postgraduaatopleiding telt 25 studiepunten (SP) en is ingedeeld in 5 opleidingsonderdelen (OLOD’s). Ieder opleidingsonderdeel bevat naast een aantal lesdagen (contacturen) een ruim pakket uren zelfstudie voor het doornemen van aanbevolen literatuur, het aanleren van vaardigheden en verwerken van de leerstof.

Het opleidingsonderdeel casuïstiek in de diabetologie omvat de verwerking van de theorie– en de praktijkcomponent. Zie ECTS-fiches, alsook het examenreglement.

Naam OPLEIDINGSONDERDEEL

STUDIEPUNTEN

Medische Pathologie

3

Zorgverstrekking in de diabetologie

4

Organisatie en management van het multidisciplinair team

3

Stage en portfolio
• Stage+ paper
• Portfolio

7
• 4
• 3

Casuïstiek in de diabetologie

8

 

Lesdagen 2017 - 2018  

Donderdag 28 september 2017

Lesdag 1

 

Donderdag 05 oktober 2017

Lesdag 2

 

Donderdag 12 oktober 2017

Lesdag 3

 
Donderdag 19 oktober 2017 Lesdag 4  

Op maandag 13 of dinsdag 14 november 2017:
verplichte studiedag (zelf keuze maken)

 

Donderdag 23 november 2017

Lesdag 5

 

Donderdag 30 november 2017

Lesdag 6

 

Donderdag 18 januari 2018

Lesdag 7

 

Donderdag 25 januari 2018

Lesdag 8

 

Donderdag 01 februari 2018

Lesdag 9

 

Donderdag 08 februari 2018

Lesdag 10

 

Donderdag 22 februari 2018

Lesdag 11

 

Donderdag 8 maart 2018

Lesdag 12

 
Donderdag 15 maart 2018

Lesdag 13

 
Donderdag 22 maart 2018 Lesdag 14  
Donderdag 19 april 2018 Lesdag 15  

Donderdag 26 april 2018

Lesdag 16  
Donderdag  3 mei 2018 Lesdag 17  
Donderdag 17 en vrijdag 18 mei 2018 trainingsdagen therapeutische patiënten educatie en zorgmanagement Lesdagen 18 - 19  

Donderdag 24 mei 2018

Presentatie paper 

 

Schriftelijk en mondeling examen eerste zittijd
donderdag 31 mei 2018

Examen

 

Schriftelijk en mondeling examen tweede zittijd
30 augustus 2018

Examen

 

Promotie, datum in afwachting

Promotie

 

Stages zijn zelf te organiseren in lesvrije periodes

 

 

Het lessenpakket wordt verdeeld over

  • 19 lesdagen, telkens van 9.00 uur tot 16.45 uur en één verplichte studiedag, m.a.w. totaal 20 dagen

  • een stagepakket van minimum 56 uur 

Examen

Om te kunnen deelnemen aan het examen moet de cursist het minimum aantal stage uren kunnen bewijzen.

 

De lessen worden gegeven op campus Kantienberg.
Bereikbaarheid en parkeermogelijkheid vind je hier.
De trainingsdagen TPE zijn residentieel en gaan door op een andere locatie. 

Getuigschrift

Het examen bestaat uit een schriftelijk deel en een mondeling deel. Een stagepaper en een portfolio maken deel uit van de examenopdracht.