Waar en wanneer vindt de opleiding plaats?

Het postgraduaat vindt 3 dagen per week plaats in campus Kantienberg van de Arteveldehogeschool, telkens van woensdag tot vrijdag van 9 tot 16 uur. We werken met een heel eenvoudig schema:

Week 1: Introductie tot de digitale marketing (1 dag) en Google Analytics (2 dagen)

Week 2: Google Analytics (2 dagen) en Google Ads (1 dag)

Week 3: Google Ads (3 dagen)

Week 4: Search Engine Optimization (3 dagen)

Week 5: Facebook Ads (3 dagen)

Week 6: Facebook Ads (1 dag) en Conversion Rate Optimization (2 dagen)

Week 7: Praktijkweek digital advertising bij een stagebedrijf

Week 8: E-mail marketing en automation

Week 9: Digitale marketing strategie

Week 10: Begeleiding eindwerk


We hebben twee edities van het postgraduaat per academiejaar:

de eerste editie loopt telkens van begin oktober tot eind december, gevolgd door een stage van januari tot eind maart. In 2019 loopt deze editie van 2 oktober 2019 tot 20 december 2019. Het einde van de stages is nog niet vastgelegd.

de tweede editie start telkens eind januari en loopt tot de paasvakantie. Nadien start een stage tot eind juni. In 2019 loopt deze editie van 23 januari 2019 tot 5 april 2019. Het einde van de stages is nog niet vastgelegd.


In beide edities wordt hetzelfde schema gevolgd, maar met 1 verschil: de eerste editie bestaat uit 11 weken en heeft een extra week rond contentcreatie, waarin je leert hoe je goede digitale content maakt voor een opdrachtgever. Deze week wordt begeleid door een digitaal bureau. De tweede editie bestaat uit 10 weken opleiding, zoals weergegeven in het bovenstaande schema.

De eerste editie wordt altijd onderbroken door een week herfstvakantie, de tweede editie door de krokusvakantie.