Programma

De postgraduaatopleiding telt twintig studiepunten en is verdeeld in volgende zes opleidingsonderdelen (of OLOD’s):

 

2019-2020

  • Assessment (3 SP): anatomie, fysiologie en neurologie van slik-, spijsverterings- en ademhalingsorganen, instrumenteel en niet-instrumenteel slik-onderzoek
  • Therapeutisch handelen 1 (3 SP): therapie algmeen, therapie bij hoofd-halsoncologie
  • Klinisch redeneren en evidence-based handelen 1 (4 SP): o.a. evidence-based handelen, SMART-doelstelling, richtlijnen, casuïstiek, ICF + literatuutstudie

2020-2021

  • Therpateutisch handelen 2 (4 SP) : o.a. neurologische ziektebeelden, geriatrie, kritieke patiënt, ethische & juridische aspecten, mondzorg en capita selecta
  • Klinisch redeneren en evidence-based handelen 2 (3 SP): casuiïstiek
  • Verdieping (3 SP): verderzetting literatuurstudie 1ste jaar (werkstuk)