Veelgestelde vragen

Komen slikproblemen bij kinderen ook aan bod?

Er is maar één lesnamiddag voorzien rond eet- en drinkproblematiek bij kinderen. Het postgraduaat dysfagie richt zich op het diagnosticeren en behandelen van slikproblemen bij volwassenen. Wie zich wil specialiseren in eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen, verwijzen we door naar de intensieve bijscholing in het voorjaar. Meer info hierover via https://www.arteveldehogeschool.be/opleidingen//categorie/gezondheid-zorg/type/bijscholingen-en-studiedagen (zodra beschikbaar).

Wanneer zijn de lesdagen?

De lessen vinden steeds plaats op dinsdagen van 13u30-17u30. De eerste lesdag is dinsdag 24 september 2019 op campus Kantienberg. Tijdens de Vlaamse schoolvakanties is er geen les. Dit is een overzicht van alle lesdagen voor het eerste semester:

  • 24 september 2019
  • 8 en 22 oktober 2019
  • 5 en 19 november 2019
  • 3 en 17 december 2019

Voor het tweede semester vallen de lesdagen op:

  • 7 en 21 januari 2020
  • 4 en 18 februari 2020
  • 3, 17 en 31 maart 2020
  • 21 april 2020
  • 5 en 19 mei 2020

Examens vinden plaats op 9 en 16 juni 2020, met een tweede examenkans in september 2020.

Wat is de studiebelasting per week?

De studiebelasting werd als volgt berekend: tijdens het 1e jaar zijn er 68 uur hoor/werkcolleges en 181 uur zelfstudie (verwerking hoorcolleges, leesopdrachten, werkstukken).

Moet ik een diploma logopedie hebben om deel te kunnen nemen?

Ja. Tijdens de inschrijvingsprocedure zal u ook gevraagd worden om het opleidingssecretariaat een gescande versie van de voor- en achterkant van uw identiteitskaart en uw diploma te bezorgen. Zowel Vlaamse als Nederlandse Bachelors of Masters in de logopedie kunnen zich inschrijven.

Valt de opleiding te combineren met (voltijds) werken?

Vast en zeker, dit is ook de bedoeling. De meeste cursisten die momenteel de opleiding volgen, combineren dit met deeltijds (of zelfs voltijds) werken of het volgen van een andere opleiding. Het postgraduaat wordt als belastend ervaren, zeker wanneer het gecombineerd wordt met werk én gezin.

Is de opleiding praktijkgericht?

Theoretische onderbouwing én praktische bruikbaarheid zijn de fundamenten van het lesprogramma. Tijdens de hoorcolleges wordt zeer regelmatig gebruik gemaakt van videocasuïstiek en de lessen zijn interactief van aard. Er worden ook interactieve practica voorzien. Tijdens de eerste lichting was er bijvoorbeeld de mogelijkheid om de IOPI, EMST, slikmanoeuvers en elektrische stimulatie zelf uit te proberen.

Tijdens de les over EHBO is het mogelijk om reanimatie in te oefenen. De cursist kan ook vragen uit de eigen praktijk naar voor brengen en ter discussie plaatsen. Verwacht echter geen pasklare antwoorden op al uw praktische (en meestal zeer individuele) probleemstellingen maar wel een verbreding en verdieping van uw eigen kennis en de mogelijkheid tot discussie en uitwisseling.

Wordt de opleiding elders ook georganiseerd?

In België en Nederland is dit de enige postgraduaatopleiding rond deze problematiek. In Ierland is er een gelijkaardig initiatief (Trinity College: Post Graduate Diploma Clinical Speech and Language Studies). In Italië en Frankrijk bestaat er een masteropleiding (respectievelijk Turin University: Master in Deglutition en University of Toulouse: Master in Dysphagia). De KULeuven biedt een advanced Master of Science in Deglutology aan.

Heeft het zin om het postgraduaat dysfagie te volgen als ik het postgraduaat NTSS volgde?

Er zal de komende lichting een lichte overlap zijn met NTSS, doch het postgraduaat dysfagie wil meer verdiepend werken en de bespreking van dysfagiegerelateerde stoornissen zal veel breder zijn.

Heeft het zin om het postgraduaat dysfagie te volgen als ik het vernieuwde postgraduaat neurogene communicatiestoornissen volg(de)?

Ja! In de huidige lichting van het postgraduaat NCS is de info over dysfagie beperkt tot 1 of 2 lesnamiddagen.

Hoe kan ik op de hoogte blijven van nieuwtjes met betrekking tot het postgraduaat dysfagie?

Check hiervoor:

Is er een alumniwerking?

Jaarlijks wordt er op de laatste dinsdag voor de herfstvakantie een 'Terugkomdag' georganiseerd waarop alumni worden uitgenodigd. Dit is een gewone lesdag voor de cursisten. Via onze Facebookpagina kan je ook op de hoogte zijn/blijven van de activiteiten van onze alumni.

Worden er informatiemomenten over de opleiding georganiseerd?

Neen. Voor inhoudelijke vragen kan u de coördinator contacteren via Anne-Sophie Beeckman.

Kan ik een financiële tegemoetkoming vragen bij mijn werkgever?

Bij de meeste cursisten die in dienstverband werken, betaalt de werkgever de opleiding gedeeltelijk of volledig. Bespreek de mogelijkheden met uw werkgever. Hoger geschoolden (o.a. bachelors, masters) hebben in Vlaanderen géén recht meer om een opleiding te betalen met opleidingscheques, tenzij ze zich in een loopbaanbegeleidingstraject van de VDAB bevinden. De KMO-portefeuille voor werkgevers en vrije beroepen blijft wel behouden.
Meer info:
Opleidingscheques VDAB: http://www.vdab.be/opleidingscheques/werknemers.shtml
KMO-portefeuille: http://www.vdab.be/opleidingscheques/bedrijven.shtml

Ik studeerde en werk in Nederland. Kan ik ook de opleiding volgen?

Ja. Het onderwijssysteem van de basisopleiding logopedie verschilt tussen Nederland en Vlaanderen (voornamelijk wat de component kennis betreft). Soms is er een extra inspanning nodig bij het begin van de opleiding (bijv. (neuro)anatomie). Wij raden u aan om de praktische haalbaarheid van de wekelijkse verplaatsing goed op voorhand te bekijken vermits wekelijkse aanwezigheid noodzakelijk is.

Kan ik Vlaams opleidingsverlof aanvragen (Vlaanderen)?

Ja. Deze opleiding geeft recht op Vlaams Opleidingsverlof (VOV). Meer info: https://www.vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlof-vov

Is dit een accrediteerde opleiding (Nederland)? Is de opleiding erkend bij het Nederlandse kwaliteitsregister?

Neen. Dit zal ook niet aangevraagd worden.

Wordt de opleiding ieder jaar gestart?

Neen, de opleiding wordt slechts om de twee jaar georganiseerd. 

Krijg je na het afronden van de opleiding een bepaalde titel?

Wanneer je een postgraduaat tot een goed einde brengt, ontvang je een postgraduaatgetuigschrift. Een getuigschrift is niet hetzelfde als een diploma, maar is wel erkend. Er is geen specifieke beroepstitel aan het postgraduaat verbonden (die zijn er trouwens in Vlaanderen niet voor logopedie). Veel alumni vermelden in hun communicatie wel hun bijkomende opleiding, of ‘sliktherapeut’/’slikspecialist’.

Wat is precies het niveau van de opleiding? Is het universitair of meer HBO 'plus'? Het wordt postgraduaat genoemd, is dit vergelijkbaar met een master in Nederland of niet?

Een postgraduaat is een opleiding die, zoals decretaal vastgelegd, minimum 20 studiepunten bevat. Dit postgraduaat bestaat effectief uit 20 studiepunten (volgens ECTS-systeem, zie ook 'Opleidingsonderdelen'). Postgraduaten zijn opleidingstrajecten die verder bouwen op een bachelor- of masteropleiding en een verbreding of verdieping beogen van de al verworven competenties. Een postgraduaat is bijgevolg geen masteropleiding (die tenminste 180 studiepunten bevat).

Is er een bepaalde aanwezigheidsplicht voor de te volgen lessen?

Wij raden iedereen aan altijd aanwezig te zijn. Er wordt iedere les een aanwezigheidslijst bijgehouden. We proberen alle colleges interactief te betrekken en bieden tijdens het contactonderwijs informatie aan die niet zomaar te lezen is in een handboek. Van de hoorcolleges vrzorgd door externe gastsprekers moeten soms verwerkingsopdrachten worden gemaakt. Bovendien is een bepaald percentage aanwezigheid noodzakelijk voor het verkrijgen van educatief verlof en een attest van deelname (indien niet geslaagd voor het examen). Uiteraard wordt gewettigde afwezigheid (bijv. overmacht door treinstaking, overlijden in de familie, ziekte ... ) aanvaard. Deze afwezigheden moeten wel geattesteerd worden bij het opleidingssecretariaat.

Krijg ik een diploma?

Cursisten die credits behalen op alle opleidingsonderdelen ontvangen een postgraduaatgetuigschrift (20 ECTS studiepunten). Wie slechts voor een deel van de opleidingsgonderdelen credits haalt, ontvangt voor deze opleidingsonderdelen creditbewijzen (ECTS). Er is geen specifieke beroepstitel noch diploma verbonden aan het getuigschrift.