Veelgestelde vragen

Komen slikproblemen bij kinderen ook aan bod?

Neen. Wie zich wil specialiseren in eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen verwijzen we door naar de intensieve bijscholing 'Eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen' die normaal gezien elk voorjaar georganiseerd wordt.

Wanneer zijn de lesdagen?

De lessen vinden steeds plaats op dinsdagen van 13u-17u. Tijdens schoolvakanties is er geen les.

Examens vinden plaats in juni, met een tweede examenkans in september.

Wat is de studiebelasting per week?

De studiebelasting werd als volgt berekend: tijdens het 1e jaar zijn er 68 uur hoor/werkcolleges en 181 uur zelfstudie (verwerking hoorcolleges, leesopdrachten, werkstukken).

Moet ik een diploma logopedie hebben om deel te kunnen nemen?

Ja.  Zowel Vlaamse als Nederlandse Bachelors of Masters logopedie kunnen zich inschrijven.

Valt de opleiding te combineren met (voltijds) werken?

Vast en zeker, dit is ook de bedoeling. De meeste cursisten die momenteel de opleiding volgen, combineren dit met deeltijds (of zelfs voltijds) werken of het volgen van een andere opleiding. Het postgraduaat wordt als belastend ervaren, zeker wanneer het gecombineerd wordt met werk én gezin.

Is de opleiding praktijkgericht?

Theoretische onderbouwing én praktische bruikbaarheid zijn de fundamenten van het lesprogramma. Tijdens de hoorcolleges wordt zeer regelmatig gebruik gemaakt van videocasuïstiek en de lessen zijn interactief van aard. Er worden ook interactieve practica voorzien. Tot nu toe was er de mogelijkheid om FEES, IOPI, EMST, slikmanoeuvers en elektrische stimulatie zelf uit te proberen.

Tijdens de les over EHBO is het mogelijk om reanimatie in te oefenen. De cursist kan ook vragen uit de eigen praktijk naar voor brengen en ter discussie plaatsen. Verwacht echter geen pasklare antwoorden op al uw praktische (en meestal zeer individuele) probleemstellingen maar wel een verbreding en verdieping van uw eigen kennis en de mogelijkheid tot discussie en uitwisseling.

Wordt de opleiding elders ook georganiseerd?

In België en Nederland is dit de enige postgraduaatopleiding rond deze problematiek. In Ierland is er een gelijkaardig initiatief (Trinity College: Post Graduate Diploma Clinical Speech and Language Studies). In Italië en Frankrijk bestaat er een masteropleiding (respectievelijk Turin University: Master in Deglutition en University of Toulouse: Master in Dysphagia). De KU Leuven biedt een advanced Master of Science in Deglutology aan. Ook de ESSD (European Society for Swallowing Disorders) biedt een Postgraduaat en een Master mbt dysfagie aan.

Heeft het zin om het postgraduaat dysfagie te volgen als ik het postgraduaat neurogene communicatiestoornissen volg(de)?

Ja. In het postgraduaat NCS komt dysfagie niet aan bod.

Hoe kan ik op de hoogte blijven van nieuwtjes met betrekking tot het postgraduaat dysfagie?

Check hiervoor:

Is er een alumniwerking?

Jaarlijks wordt er op de laatste dinsdag voor de herfstvakantie een 'Terugkomdag' georganiseerd waarop alumni (gratis!) worden uitgenodigd. Dit is een gewone lesdag voor de cursisten. Via onze Facebookpagina kan je ook op de hoogte zijn/blijven van de activiteiten van onze alumni. Tijdens de corona-epidemie werden sommige online gastlessen ook (gratis!) opengesteld voor alumni.

Worden er informatiemomenten over de opleiding georganiseerd?

In het startjaar van de postgraduaatsopleiding is er in het voorjaar en in september een infomoment. De data hiervan worden op de webpagina van het postgraduaat gepubliceerd. 

Voor inhoudelijke vragen kan u de coördinator van de opleiding contacteren.

Kan ik een financiële tegemoetkoming vragen bij mijn werkgever?

Bij de meeste cursisten die in dienstverband werken, betaalt de werkgever de opleiding gedeeltelijk of volledig. Bespreek de mogelijkheden met uw werkgever. Hoger geschoolden (o.a. bachelors, masters) hebben in Vlaanderen géén recht meer om een opleiding te betalen met opleidingscheques, tenzij ze zich in een loopbaanbegeleidingstraject van de VDAB bevinden. De kmo-portefeuille voor werkgevers en vrije beroepen blijft wel behouden.

Meer info:
Opleidingscheques VDAB: http://www.vdab.be/opleidingscheques/werknemers.shtml
kmo-portefeuille: http://www.vdab.be/opleidingscheques/bedrijven.shtml

Ik studeerde en werk in Nederland. Kan ik ook de opleiding volgen?

Ja. Het onderwijssysteem van de basisopleiding logopedie verschilt tussen Nederland en Vlaanderen (voornamelijk wat de component kennis betreft). Soms is er een extra inspanning nodig bij het begin van de opleiding (bv. (neuro)anatomie). Wij raden u aan om de praktische haalbaarheid van de wekelijkse verplaatsing goed op voorhand te bekijken vermits wekelijkse aanwezigheid noodzakelijk is.

Kan ik Vlaams opleidingsverlof aanvragen (Vlaanderen)?

Ja. Deze opleiding geeft recht op Vlaams Opleidingsverlof (VOV). Meer info: https://www.vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlof-vov

Is dit een accrediteerde opleiding (Nederland)? Is de opleiding erkend bij het Nederlandse kwaliteitsregister?

Neen. Dit zal ook niet aangevraagd worden.

Wordt de opleiding ieder jaar gestart?

Neen, de opleiding wordt slechts om de twee jaar georganiseerd. Er start een nieuwe cyclus in AJ 2021-2022.

Krijg je na het afronden van de opleiding een bepaalde titel?

Als je een postgraduaat tot een goed einde brengt, ontvang je een postgraduaatgetuigschrift. Een getuigschrift is niet hetzelfde als een diploma maar is wel erkend. Er is geen specifieke beroepstitel aan het postgraduaat verbonden (die zijn er trouwens in Vlaanderen niet voor logopedie). Veel alumni vermelden in hun communicatie wel hun bijkomende opleiding, of ‘sliktherapeut’/’slikspecialist’.

Wat is precies het niveau van de opleiding? Is het universitair of meer HBO 'plus'? Het wordt postgraduaat genoemd, is dit vergelijkbaar met een master in Nederland of niet?

Een postgraduaat is een opleiding die, zoals decretaal vastgelegd, minimum 20 studiepunten bevat. Dit postgraduaat bestaat effectief uit 20 studiepunten (volgens ECTS-systeem, zie ook 'Opleidingsonderdelen'). Postgraduaten zijn opleidingstrajecten die verder bouwen op een bachelor- of masteropleiding en een verbreding of verdieping beogen van de al verworven competenties. Een postgraduaat is bijgevolg geen masteropleiding (die tenminste 180 studiepunten bevat).

Is er een bepaalde aanwezigheidsplicht voor de te volgen lessen?

Wij raden iedereen aan altijd aanwezig te zijn. Dit omdat we erg interactief werken en tijdens contactmomenten informatie aanbieden die niet zomaar in een handboek te lezen is. We houden echter geen aanwezigheidslijsten bij.

Krijg ik een diploma?

Cursisten die credits behalen op alle opleidingsonderdelen ontvangen een postgraduaatgetuigschrift (20 ECTS studiepunten). Wie slechts voor een deel van de opleidingsgonderdelen credits haalt, ontvangt voor deze opleidingsonderdelen creditbewijzen (ECTS). Er is geen specifieke beroepstitel noch diploma verbonden aan het getuigschrift.

 

Word jij student aan Arteveldehogeschool?

Ben jij geïnteresseerd in een specifieke opleiding of meerdere opleidingen aan onze hogeschool? Of wil je graag op de hoogte blijven van infodagen, workshops en andere activiteiten die je helpen bij je studiekeuze?

Hou mij op de hoogte

Wil je graag in contact blijven met onze hogeschool?

Via onderzoeksprojecten, stages, bachelorproeven en andere samenwerkingen zorgen we voor een duurzame en nauwe relatie met het werkveld. Wil je graag dat we jou ook op de hoogte houden van onze werking en initiatieven?

Ik wil graag geïnformeerd worden