Praktisch

Data & tijdstip

Deze opleiding start op 6 oktober 2020 en eindigt begin juni 2021.

Er is geen les op volgende dagen:

  • 3 november
  • 22 en 29 december
  • 2 februari
  • 5 en 12 april

Wekelijkse lessen op dinsdagavond van 19 tot 22.00 uur.

Ontvangst telkens vanaf 18u30. Drank en broodjes worden voorzien.

Plaats

Mediacampus Arteveldehogeschool: Industrieweg 232 - 9030 Mariakerke

Aanpak en studiebelasting

Naast de lessen op dinsdag dien je ook voldoende tijd te voorzien voor zelfstudie en het maken van een werkstuk.

We werken volgens het principe van “flipped classroom” waarbij je als deelnemer de theorie doorneemt voor de les zodat we doelgericht en praktisch kunnen werken tijdens de lessen onder begeleiding van ervaren experts.

Voor het werkstuk kan je een eigen casus, zoals een concreet project waar je momenteel op werkt of reeds gewerkt hebt, gebruiken en kan je zelf een aantal leerdoelen formuleren (i.e. self directed learning). Indien je geen eigen casus kan inbrengen dan stellen wij een aantal relevante casussen ter beschikking.

Het evalueren gebeurt op basis een werkstuk dat je voor een jury presenteert op het einde van elke module. We voorzien hiervoor de nodige coaching.

Prijs

De deelnameprijs is 5500 euro.

Inbegrepen is:

  • deelname aan de lessen
  • begeleiding en coaching bij de werkstukken
  • toegang tot online leerplatform en co-creatie tools
  • cursusmateriaal en boeken
  • catering

Terugbetaling

Gratis uitschrijven kan tot 1 september 2020. Na 1 september wordt het studiegeld voor 85% terugbetaald. Na start is er geen terugbetaling mogelijk.

Subsidiemogelijkheden

KMO-portefeuille
Als je voor een KMO werkt, kan je werkgever een subsidie aanvragen voor je opleiding uit de KMO-portefeuille van de Vlaamse overheid. Tot 40% van de factuurkost. 
Vlaams Opleidingsverlof (VOV)
Op 21 december 2018 keurde de Vlaamse Regering de hervorming van het betaald educatief verlof naar het Vlaams opleidingsverlof goed.
Onze opleiding komt in aanmerking voor dit verlofstelsel.
Opleidingscheques
In bepaalde gevallen kan je opleidingscheques aanvragen o.a. als je loopbaanbegeleiding volgt en deze opleiding deel uitmaakt van het persoonlijk ontwikkelingsplan dat je samen met je loopbaanbegeleider opgesteld hebt.
Zorgkrediet
Als je voor een Vlaamse onderwijsinstelling werkt, kan je voor een opleiding zorgkrediet genieten. 

Word jij student aan Arteveldehogeschool?

Ben jij geïnteresseerd in een specifieke opleiding of meerdere opleidingen aan onze hogeschool? Of wil je graag op de hoogte blijven van infodagen, workshops en andere activiteiten die je helpen bij je studiekeuze?

Hou mij op de hoogte

Wil je graag in contact blijven met onze hogeschool?

Via onderzoeksprojecten, stages, bachelorproeven en andere samenwerkingen zorgen we voor een duurzame en nauwe relatie met het werkveld. Wil je graag dat we jou ook op de hoogte houden van onze werking en initiatieven?

Ik wil graag geïnformeerd worden