Programma

Module 1: User research

Een goede gebruikerservaring begint bij het doorgronden van de problemen en noden van de eindgebruiker. In deze eerste module vertrekken we vanuit kwalitatief en kwantitatief onderzoek om zo de gebruikerspersona’s en hun journeys volledig in kaart te brengen.

In deze module leer je:

 • kwalitatief gebruikersonderzoek
 • kwantitatief gebruikersonderzoek
 • uitwerken van persona’s, customer journeys en service blueprints
 • bepalen van objectieven en doelstellingen voor gebruiker en business

Module 2: Ideation and prototyping

Vanuit de customer journey zoeken we naar gerichte momenten waar we de gebruikerservaring kunnen verbeteren. Via technieken als co-creatie en (paper) prototyping komen we snel tot enkele ruwe concepten, die we vervolgens testen met de eindgebruiker.

In deze module leer je:

 • brainstorming, ideation en co-creatie technieken
 • (paper) prototyping
 • UX en usability testing

Module 3: From idea to MVP

“Ideeën zijn waardeloos zonder een goede uitvoering.” In deze module verfijnen we ruwe concepten tot een eerste versie van een product: het minimum viable product. We zoomen in op de mogelijkheden van nieuwe technologieën en hoe we deze kunnen toepassen in onze producten en diensten.

In deze module leer je:

 • de mogelijkheden en inzetbaarheid van (nieuwe) technologie
 • basis user interface design en prototyping
 • opstellen van user stories
 • prioriteiten stellen in features en objectieven

Module 4: Go to market

Hoe introduceer je een product succesvol in de markt? In deze module leggen we de focus op de business case, marktintroductie en (communicatie)strategie die ervoor zorgen dat klanten de weg naar jouw product vlot vinden.
Na de marktintroductie kunnen we onze producten continu verfijnen en verbeteren, gebaseerd op feedback van onze gebruikers. In deze module leggen we de focus op de groei en optimalisatie van onze producten: metrieken en analytics, bijhouden van een product backlog, groeimogelijkheden van het product bepalen.

In deze module leer je:

 • het opstellen van een go-to-market plan en (communicatie)strategie
 • het opstellen van een business case voor je product of dienst
 • het opstellen en opvolgen van metrieken en analytics
 • het beheren van een product backlog en roadmap

Module 5: Run mode

Iteratief werken is een van de kernprincipes van service design en het is ook een bewezen en beproefd onderwijsconcept. In deze module blikken we daarom terug op de 4 vorige modules. We herhalen de leerstof aan de hand van een praktische casus waarbij je in groep aan een nieuwe design challenge werkt. Op deze manier krijg je ook meer inzicht in het nut en de voordelen, als ook de beperkingen, van design sprints.

In deze module leer je:

 • Faciliteren van design sprints
 • Itereatief werken in samenwerking met tech-team

Word jij student aan Arteveldehogeschool?

Ben jij geïnteresseerd in een specifieke opleiding of meerdere opleidingen aan onze hogeschool? Of wil je graag op de hoogte blijven van infodagen, workshops en andere activiteiten die je helpen bij je studiekeuze?

Hou mij op de hoogte

Wil je graag in contact blijven met onze hogeschool?

Via onderzoeksprojecten, stages, bachelorproeven en andere samenwerkingen zorgen we voor een duurzame en nauwe relatie met het werkveld. Wil je graag dat we jou ook op de hoogte houden van onze werking en initiatieven?

Ik wil graag geïnformeerd worden