Getuigenissen

Fabienne

Cathy

Simon

Annabelle

Tine

Wim

Tine

Floris

"Het postgraduaat bracht me de nodige verdieping op vlak van mensgericht ondernemen. Dankzij de heel toegankelijke mindfulness tools die werden aangeleerd, ben ik ervan overtuigd dat we de veerkracht van werknemers significant kunnen laten groeien. Want een goede manager is er een die - ondanks alle uitdagingenvan deze tijd - niet ten onder gaat aan stress en werkdruk."

Laura

"Van in het begin merk ik dat deze opleiding me energie geeft en dat ik uitkijk naar de lesdagen. Dit is voor mij ook waar de opleiding voor mij in slaagt: energie brengen. Of dit nu bij jezelf, je omgeving of in de bedrijfscontext is. De theorie en praktijk worden mooi aan elkaar gelinkt, waardoor je een stevige basis krijgt om de zaken uit de les ook in de praktijk – en in het echte (bedrijfs)leven - toe te passen. De opleiding geeft je bepaalde inzichten en wetenschappelijk onderbouwde methodes die impact hebben op niet enkel het individu, maar ook de organisatie als geheel. Door het reflecteren en geregeld oefenen van bepaalde technieken, word je gemotiveerd om deze expertise ook in de prakijk te brengen. Een mensgerichte organisatie of samenleving maak je nietv an vandaag op morgen. Het vergt een bepaalde mindset, doorzettingsvermogen en vooral ook wendbaarheid. En dat is net hetgene waar deze opleiding volop op inzet."

Evy

"Zelfs ruim voor het einde van het academiejaar zijn er al effecten van deze opleiding voelbaar op de werkvloer. Ik liet mijn afdelingshoofd een opdracht nalezen. Ik vermoed dat een inzicht dat hij al had hierdoor bevestigd werd. Dit was voor mijn afdelingshoofd een duwtje om die verandering daadwerkelijk door te voeren. Binnenkort bespreek ik met hem het resultaat van nog een opdracht en bekijken we of we ook daarmee al aan de slag kunnen binnen AGODI (Agentschap voor Onderwijsdiensten). Het HR-beleid blijft zo positief in beweging. Het voelt goed om daar mijn steentje via deze opleiding aan bij te dragen."

Tineke

"Alles wat met welzijn en persoonlijke groei in de ruime zin te maken heeft, heeft me altijd erg aangesproken. Daarbij vind ik een wetenschappelijke onderbouwde basis steeds een belangrijk fundament. Enerzijds wordt er in deze opleiding een theoretische basis aangereikt dankzij wetenschappelijke achtergronden en recente evoluties rond psychologie, mindfulness, de connectie tussen geest en lichaam, organisatiemodellen waarbij de mens centraal staat, ... maar tegelijk wordt er ook meteen een rechtstreekse link gelegd naar de prakijk in de ruime zin, zowel in ons persoonlijke als professionele leven. Dankzij o.a. de mindfulnesstechnieken worden ons tools aangereikt om authentieker in het leven te leren staan ... wat op zich al enorm verrijkend is!"

Word jij student aan Arteveldehogeschool?

Ben jij geïnteresseerd in een specifieke opleiding of meerdere opleidingen aan onze hogeschool? Of wil je graag op de hoogte blijven van infodagen, workshops en andere activiteiten die je helpen bij je studiekeuze?

Hou mij op de hoogte

Wil je graag in contact blijven met onze hogeschool?

Via onderzoeksprojecten, stages, bachelorproeven en andere samenwerkingen zorgen we voor een duurzame en nauwe relatie met het werkveld. Wil je graag dat we jou ook op de hoogte houden van onze werking en initiatieven?

Ik wil graag geïnformeerd worden