Postgraduaat

Human Resources Management

Ontvang de opleidingsflyer per post of via e-mail.

Programma

Hoe ziet het opleidingsprogramma eruit?

Wil je meer info over elk vak van deze opleiding?

Raadpleeg de studiegids (ECTS-fiches)

In de studiegids kies je eerst de opleiding en het traject waarover je meer wil weten.
Klik 'Zoeken' en je kan snel naar de inhoud en leerdoelen van elk vak.
 

Strategisch HRM

Strategisch HRM plaatst HRM in een organisatiecontext. Een HR-expert kent het bedrijfsbeleid en de organisatiedoelstellingen en werkt mee aan de vertaling van de bedrijfsstrategie naar het HR-beleid. In deze module ligt de nadruk op de ondersteuning van HR aan de bedrijfsstrategie.  

Duurzaam HRM

Duurzaam HRM kaart een aantal tendensen aan die ervoor zorgen dan we terecht gekomen zijn in een VUCA-wereld ("volatile", "uncertain", "complex", "ambiguous"). We worden geacht langer aan de slag te blijven en liefst ook nog met meer. Toch verzeilt een grote groep werkzoekenden in één of andere kansengroep, en blijven we met een wel zeer exclusieve arbeidsmarkt worstelen. Ondertussen krijgen bedrijven af te rekenen met een stijgend aantal langdurig zieken. Burn-out en bore-out teisteren de werkvloer, terwijl het vrijwillig personeelsverloop tussen organisaties steeds dieper wegzakt. Productiviteit en werkdruk komen onder druk te staan. Wij gaan op zoek naar de hefbomen waarmee de HR-professional een meerwaarde kan betekenen voor een meer duurzaam (HR-)beleid in zijn organisatie.

Payroll en sociaal recht

De sociale wetgeving is een belangrijke beïnvloedende factor voor het HR-beleid. Het is derhalve noodzakelijk dat de HR-expert de juridische aspecten van arbeidsverhoudingen ziet en, daar waar nodig, een juridische reflex heeft. Hiertoe is vereist dat men de sleutelbegrippen van het sociaal recht beheerst en in staat is om de voortdurende wijzigingen op de voet te kunnen volgen. De module Payroll en Sociaal recht brengt de cursist dan ook een basiskennis sociaal recht bij en leert hem zijn weg te vinden in juridische bronnen. Om tot een breed inzetbare HR-expert te kunnen evolueren, is tevens vereist dat de cursist weet hoe hij een loonbrief moet interpreteren. Hieraan wordt eveneens de nodige aandacht besteed.

Loopbaan- en Talentmanagement

Loopbaan- en Talentmanagement omvat de kernprocessen van HRM gaande van instroom over doorstroom tot uitstroom, en dit gekaderd in het HRM van de 21ste eeuw. Focus ligt op de klassieke, operationele HR-(gespreks)technieken, versterkt met innovatieve manieren van werken zoals talent management en waarderende benadering.

HRM in praktijk (praktijkproject)

De cursist werkt in deze module een real-life HR-project uit waarin de inhoud van de andere modules toegepast wordt. Hij toont middels dit praktijkproject aan in staat te zijn om de in de opleiding opgedane inzichten toe te passen in een door hemzelf aangebracht project uit het werkveld. Hij wordt hierbij individueel gecoacht vanuit de opleiding.

Het project zelf kan bv. aangeleverd worden door de organisatie waar de cursist werkt. Het resultaat ervan creëert dan ook meerwaarde voor de organisatie zelf. 

Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. De meest recente informatie vind je altijd op www.arteveldehogeschool.be

Ontdek hier ons aanbod open gastcolleges en inspiratiesessies HRM 

Een of meerdere modules opnemen?

Wens je één of meerdere modules van het postgraduaat HRM op te nemen? Ontdek hier de kostprijs per module:

  • Strategisch HRM (4 STP) - € 525
  • Talent en Loopbaanmanagement (6 STP) - € 625
  • Payroll en Sociaal Recht (4 STP) - € 525
  • Duurzaam HRM (5 STP) - € 575
  • HRM in praktijk (5 STP) - € 575 (Deze module wordt niet afzonderlijk aangeboden; ze is voorbehouden voor studenten die inschrijven voor het volledige postgraduaat)

Manier van werken:

  • Schrijf je je in voor alle modules, betaal je € 2700.
  • Wie de module volgt zonder deel te nemen aan de evaluatie, ontvangt op het einde van de module een attest van aanwezigheid.
  • Wie de module volgt en met succes deelneemt aan de evaluatie, ontvangt op het einde van de module een certificaat van bijscholing. De behaalde credits kunnen als vrijstelling ingezet worden voor het daaropvolgende academiejaar. Voor meer informatie, raadpleeg de Artevelde Business Academy met een overzicht van alle modules om je business- en managementcompetenties aan te scherpen.

Schrijf je in via de online webregistratie en geef bij het veld ‘opmerkingen’ in voor welke specifieke module(s) je wenst in te schrijven.