Programma

Hoe ziet het opleidingsprogramma eruit?

Raadpleeg de ECTS-fiches voor meer informatie over elk opleidingsonderdeel.

Strategisch HRM

Strategisch HRM plaatst HRM in een organisatiecontext. Een HR-expert kent het bedrijfsbeleid en de organisatiedoelstellingen en werkt mee aan de vertaling van de bedrijfsstrategie naar het HR-beleid. In deze module ligt de nadruk op de ondersteuning van HR aan de bedrijfsstrategie.  

Duurzaam HRM

Duurzaam HRM kaart een aantal tendensen aan die ervoor zorgen dan we terecht gekomen zijn in een VUCA-wereld ("volatile", "uncertain", "complex", "ambiguous"). We worden geacht langer aan de slag te blijven en liefst ook nog met meer. Toch verzeilt een grote groep werkzoekenden in één of andere kansengroep, en blijven we met een wel zeer exclusieve arbeidsmarkt worstelen. Ondertussen krijgen bedrijven af te rekenen met een stijgend aantal langdurig zieken. Burn-out en bore-out teisteren de werkvloer, terwijl het vrijwillig personeelsverloop tussen organisaties steeds dieper wegzakt. Productiviteit en werkdruk komen onder druk te staan. Wij gaan op zoek naar de hefbomen waarmee de HR-professional een meerwaarde kan betekenen voor een meer duurzaam (HR-)beleid in zijn organisatie.

Payroll en sociaal recht

De sociale wetgeving is een belangrijke beïnvloedende factor voor het HR-beleid. Het is derhalve noodzakelijk dat de HR-expert de juridische aspecten van arbeidsverhoudingen ziet en, daar waar nodig, een juridische reflex heeft. Hiertoe is vereist dat men de sleutelbegrippen van het sociaal recht beheerst en in staat is om de voortdurende wijzigingen op de voet te kunnen volgen. De module Payroll en Sociaal recht brengt de cursist dan ook een basiskennis sociaal recht bij en leert hem zijn weg te vinden in juridische bronnen. Om tot een breed inzetbare HR-expert te kunnen evolueren, is tevens vereist dat de cursist weet hoe hij een loonbrief moet interpreteren. Hieraan wordt eveneens de nodige aandacht besteed.

Loopbaan- en Talentmanagement

Loopbaan- en Talentmanagement omvat de kernprocessen van HRM gaande van instroom over doorstroom tot uitstroom, en dit gekaderd in het HRM van de 21ste eeuw. Focus ligt op de klassieke, operationele HR-(gespreks)technieken, versterkt met innovatieve manieren van werken zoals talent management en waarderende benadering.

Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. De meest recente informatie vind je altijd op www.arteveldehogeschool.be

Ontdek ons aanbod masterclasses Human Resources Management

Voor een overzicht van alle masterclasses HRM, klik HIER

Een of meerdere modules opnemen?

Wens je één of meerdere modules van het postgraduaat Human Resources Management op te nemen? Dat kan. Ontdek hier de kostprijs per module.

Voor meer informatie, raadpleeg de Artevelde Business Academy met een overzicht van alle modules om je business- en managementcompetenties aan te scherpen. 

Schrijf je in via de online webregistratie en geef bij het veld ‘opmerkingen’ in voor welke specifieke module(s) je wenst in te schrijven.