Iets voor jou? inspirerend coachen 2019-2020

Carrièreperspectieven

Je ontwikkelt je coachingscompetenties op een systematische wijze. Je kan die competenties zowel als coach, collega, hulpverlener, leidinggevende, vormingswerker, leraar of HR-medewerker integreren in je werk. De opleiding richt zich tot wie  zich in zijn job sterker als coach wil profileren, maar ook tot wie zich als beroepscoach wil vestigen.

Internationale Certificering door ICF

Bij de opbouw van het postgraduaat inspirerend coachen werd er rekening gehouden met de 11 kerncompetenties die door de Internationale Coach Federatie zijn gedefinieerd. De opleiding is daarom een goede opstap om je als coach verder te laten certificiëren door de ICF.
Meer info vind je op www.coachfederation.be en www.coachfederation.org.