Programma Inspirerend coachen 2019-2020

Basismodule

In de basismodule Inspirerend coachen bieden we je handvaten aan om het enthousiasme en het leerproces van de coachee te stimuleren en te ondersteunen. De basismodule bestaat uit 5 trainingsdagen en 1 evaluatiedag. Je staat stil bij de structuur van een coachingsgesprek. We gebruiken hiervoor het GRROW-model. Met deze leidraad voor het gesprek oefen je de 7 vaardigheden van de coach.

Vervolgmodule

In deze vervolgmodule Inspirerend coachen bouw je verder op de GRROW als kapstok van een coachingsgesprek en op de 7 vaardigheden van de coach. De aanpak krijgt meer verdieping en differentiatie. Je leert een bredere waaier aan empathische en confronterende tussenkomsten ontwikkelen en inzetten. Je staat stil bij je eigen leertraject. Je bouwt je eigen manier van werken en je eigen stijl als coach verder uit. Hierbij leer je de vaardigheden flexibel in te zetten. Ondertussen krijgt je eigen visie over coaching meer en meer vorm en kleur. Je leert dit duidelijk te krijgen en helder te verwoorden door middel van uitwisseling.

Verrijkingsmodule Quatre Quarts

In deze module verken je het brede veld van coaching. Andere coachingsmodellen of visies worden toegelicht door gastsprekers die expert zijn in hun vak tijdens vier open studieavonden. Deze zijn toegankelijk voor een ruimer publiek als korte bijscholing ‘Quatre Quarts’.

Sprekers en thema’s voor 2019 - Quatre Quarts

  • 6 februari 2019 Anne Snick : Naar een nieuwe economie? Coachen voor duurzame ontwikkeling
  • 12 februari 2019 Ann Sterckx : Natuurcoaching met de Koraalwaaier
  • 26 februari 2019 : Joris Van Hove : Het PAVA-bewustzijnsmodel, een nieuwe, holistische methode voor coaching en zelfreflectie
  • 12 maart 2019 Wim Rombout & Sven Van Wettere: FOCUS via PACE
  • QQ+ 26 maart 2019: ontmoetingsavond voor alle inspirerende coaches

Meer info over het programma en de sprekers


Pitstop

Wil je even halt houden met collega coaches om nog eens pittig te oefenen per 3 zoals in de opleiding?
Dan ben je welkom in deze oefensessies. Er is altijd één trainer aanwezig die feedback geeft.
We sluiten de sessies met een afterdrink. Om bij te kletsen, om te netwerken, om te genieten van de contacten,...

Praktisch

  • Je hebt de basistraining inspirerend coachen afgewerkt en je hebt zin om te oefenen.
  • Op vrijdagen van 14u tot 16u. Afterdrink vanaf 16u tot 18u in Clemenshof
  • 12 oktober 2018 - 11 januari 2019 - 15 maart 2019 – 24 mei 2019

Prijs: gratis maar inschrijven is nodig

Inschijven: hier online inschrijven


Intervisie inspirerend coachen

Wil je als coach de GRROW en de vaardigheden verder verfijnen met een groep collega coaches door middel van intervisie op je eigen werk, dan ben je welkom in de intervisie inspirerend coachen. We verfrissen in elke sessie een vaardigheid of een aspect uit de GRROW.

Praktisch

1 vaste groep van maximum 6 deelnemers. Indien meer interesse dan starten we een tweede reeks. De sessies gaan door in Clemenshof op vrijdagen van 9.00 - 12.00 u 

Data: 12 oktober 2018 - 23 november 2018 - 21 december 2018 - 18 januari 2019 - 22 februari 2018 - 5 april 2019

Prijs: 120 euro voor de reeks

Inschrijven: niet meer mogelijk voor deze reeks.